Vijest
17.10.2016

Erasmus+ Natječaj za mobilnost STUDENATA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA - Fakultet elektrotehnike i računarstva - 01.12.2016. do 31.05.2017. – PARTNERSKE ZEMLJE

NATJEČAJ za mobilnost studenata poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 01.12.2016. do 31.05.2017. (za tekst kliknuti na naslov - obavezno pročitati cijeli tekst)


Student poslijediplomskog studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva ispunjava i šalje samo jednu (1) prijavnicu u kojoj je moguće odabrati 1 izbor za inozemna sveučilišta na koje želi ići, a za koji će ga matični fakultet rangirati.


PRIVICI NATJEČAJU

  1. Prijavnica za Erasmus+ - Partnerske zemlje (APPLICATION FOR STUDENT EXCHANGE – ERASMUS+ MOBILITY PROJECTS BETWEEN PROGRAMME AND PARTNER COUNTRIES (KA107),
  2. Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata i nastavnog osoblja za razdoblje 2015.-2017.,
  3. Dodatak I. - Potvrde o znanju stranog jezika,
  4. Obrazac – „Pismo odobrenja“ za studente koji žele pisati doktorski rad ili raditi istraživanje u svrhu doktorskog rada,
  5. Popis ECTS koordinatora na fakultetima i akademijama.

ZAVRŠNA NAPOMENA
Eventualne izmjene i nadopune natječaja bit će objavljene na službenim mrežnim(web) stranicama Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/)

Klasa: 605-01/16-22/9
Ur. broj: 380-155/073-16-5
Datum: 17. listopada 2016.Top