Vijest
24.10.2017

Donesena Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2016.

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj 26. rujna 2017. pod predsjedanjem Gordana Jandrokovića, predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora, donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2016. Ukupno su dodijeljene 34 državne nagrade za znanost za 2016.


Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2016.

Obrazloženja

Državne nagrade za znanost dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkoga rada koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci.

Zakonom o hrvatskim državnim nagradama za znanost predviđena je dodjela četiriju vrsta državnih nagrada za znanost: nagrada za životno djelo, godišnja nagrada za znanost, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnja nagrada za znanstvene novake.


Nagrađeni nastavnici i znanstveni novaci Sveučilišta u Zagrebu

Nagrada za životno djelo

U području tehničkih znanosti nagrada je dodijeljena akademiku Leu Budinu, profesoru emeritusu, s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, u području društvenih znanosti profesoru emeritusu Branimiru Šverku s Filozofskoga fakulteta i u području humanističkih znanosti akademiku Milivoju Solaru, profesoru emeritusu s Filozofskoga fakulteta.

Godišnja nagrada za znanost

U području prirodnih znanosti nagrada je dodijeljena prof. dr. sc. Nilsa Paara s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, u području tehničkih znanosti prof. dr. sc. Nevenu Duiću s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, u području biomedicinskih znanosti prof. dr. sc. Danki Grčević s Medicinskoga fakulteta, u području biotehničkih znanosti prof. dr. sc. Zoranu Hercegu s Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta, u području društvenih znanosti izv. prof. dr. sc. Jeleni Kuvač Kraljević s Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta, u području humanističkih znanosti akademiku Mislavu Ježiću s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti i izv. prof. dr. sc. Mariji Pehar s Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta.

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti

U području prirodnih znanosti nagrada je dodijeljena izv. prof. dr. sc. Damjanu Franjeviću s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, u području biomedicinskih znanosti prof. dr. sc. Mirni Šitum sa Stomatološkoga fakulteta i u području biotehničkih znanosti prof. dr. sc. Bori Mioču s Agronomskoga fakulteta.

Godišnja nagrada za znanstvene novake

U području prirodnih znanosti nagrada je dodijeljena Luciji Validžić, asistentici s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, u području tehničkih znanosti dr. sc. Mirku Poljaku s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, a u području biotehničkih znanosti doc. dr. sc. Dariji Lemić s Agronomskoga fakulteta.Top