Vijest
30.09.2015

Donesena Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2014.

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj 28. rujna 2015. pod predsjedanjem Josipa Leke, predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora, donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2014. Ukupno je dodijeljena 31 državna nagrada za znanost za 2014.


Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2014.

Državne nagrade za znanost dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkoga rada koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci.

Zakonom o hrvatskim državnim nagradama za znanost predviđena je dodjela četiriju vrsta državnih nagrada za znanost: nagrada za životno djelo, godišnja nagrada za znanost, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnja nagrada za znanstvene novake.


Nagrađeni nastavnici i znanstveni novaci Sveučilišta u Zagrebu

Nagrada za životno djelo

U području tehničkih znanosti nagrada je dodijeljena prof. dr. sc. Vjekoslavu Sinkoviću, u mirovini, s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, u području biomedicine i zdravstva prof. dr. sc. Borisu Labaru, u mirovini, s Medicinskoga fakulteta, u području društvenih znanosti profesoru emeritusu Ivanu Šiberu s Fakulteta političkih znanosti te akademiku Igoru Fiskoviću, u mirovini, s Filozofskoga fakulteta.

Godišnja nagrada za znanost

U području prirodnih znanosti nagrada je dodijeljena prof. dr. sc. Iti Gruić Sovulj s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, u području tehničkih znanosti prof. dr. sc. Tomislavu Suligoju s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, u području biotehničkih znanosti prof. dr. sc. Jadranki Frece s Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta, u području društvenih znanosti doc. dr. sc. Zlatanu Krajini s Fakulteta političkih znanosti, u području humanističkih znanosti doc. dr. sc. Jasenki Gudelj i prof. dr. sc. Mateu Žagaru s Filozofskoga fakulteta.

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti

U području tehničkih znanosti nagrada je dodijeljena prof. dr. sc. Nenadu Lipovcu s Arhitektonskoga fakulteta, a u području društvenih znanosti prof. dr. sc. Editi Slunjski s Filozofskoga fakulteta.

Godišnja nagrada za znanstvene novake

U području tehničkih znanosti nagrada je dodijeljena dr. sc. Nevenu Hadžiću s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, u području biomedicine i zdravstva dr. sc. Ivici Mataku s Medicinskoga fakulteta, a u području društvenih znanosti dr. sc. Tomislavu Globanu s Ekonomskoga fakulteta.Top