Vijest
10.11.2017

Dodijeljene oznake visoke razine kvalitete trima doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Na svečanosti održanoj danas u auli Rektorata svečano su dodijeljene oznake visoke razine kvalitete trima
doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Na temelju provedenoga postupka reakreditacije poslijediplomskih sveučilišnih studijskih programa u
području tehničkih i biotehničkih znanosti te područja biomedicine i zdravstva, oznake visoke razine
kvalitete na svečanosti je dekanima Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Farmaceutsko-biokemijskoga
fakulteta i Veterinarskoga fakulteta dodijelila ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr.
sc. Jasmina Havranek.

Oznaku visoke razine kvalitete za doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo Fakulteta elektrotehnike i
računarstva primio je dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić, za doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske
znanosti Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta dekan prof. dr. sc. Željan Maleš, a za doktorski studij
Veterinarske znanosti Veterinarskoga fakulteta dekan prof. dr. sc. Nenad Turk. Doktorskim studijima
visoke razine kvalitete, uz prethodnu potvrdu o ispunjavanju uvjeta Ministarstva znanosti i obrazovanja,
oznaka visoke razine kvalitete dodijeljena je u akademske i promidžbene svrhe.

Svečanost dodjele održana je u nazočnosti rektora prof. dr. sc. Damira Borasa, prorektora za znanost,
međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloša Judaša, prorektorice za prostorni razvoj i
sustav kontrole kvalitete prof. dr. sc. Mirjane Hruškar, prorektorice za studente, studije i upravljanje
kvalitetom prof. dr. sc. Ivane Čuković-Bagić, prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije
prof. dr. sc. Miljenka Šimprage, dekana i prodekana, voditelja doktorskih studija te članova Odbora za
doktorske programe i Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu.

U izvješću Stručnoga povjerenstva koje je provelo postupak reakreditacije doktorskoga studija
Elektrotehnika i računarstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva, uz dugu povijest FER-a, kao prednosti
studija posebno su istaknute bogate istraživačke reference, financiranje, snažni međunarodni programi,
veliki broj projekata u sklopu programa Obzor 2020, povezanost Fakulteta s gospodarstvom te dobri
istraživački laboratoriji i oprema. Istraživačke teme doktoranada studija Elektrotehnika i računarstvo
usklađene su s međunarodnim trendovima, a FER vrlo aktivno i organizirano radi na privlačenju studenata
za doktorski studij.

Doktorskom studiju Farmaceutsko-biokemijske znanosti Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta oznaka
visoke razine kvalitete dodijeljena je zbog visoke razine kvalitete znanstvenih postignuća, organizacije
prestižnih znanstvenih konferencija te snažne suradnje s industrijom. Također, kao prednost studija
posebno je istaknuta njegova usredotočenost na istraživački rad te privlačenje inozemnih nastavnika i
izvrsnih kandidata.

Na temelju provedenoga postupka reakreditacije, doktorskom studiju Veterinarske znanosti Veterinarskoga
fakulteta oznaka visoke razine kvalitete dodijeljena je zbog visoke razine kvalitete u pogledu istraživačkih
rezultata i infrastrukture, kao i vrlo kvalitetnih laboratorija. Stručno povjerenstvo prepoznalo je iznimno
kvalitetnu proceduru izbora tema i praćenja doktoranada, te visoku posvećenost i predanost radu osoblja
koje sudjeluje u izvođenju doktorskoga programa. Također, u izvješću je posebno istaknuta međunarodna
dimenzija i strategija studija.

Vrednovanjem doktorskih studija Agencija za znanost i visoko obrazovanje pridružila se europskom trendu
provođenja vanjskoga vrednovanja ove specifične razine obrazovanja, izuzetno važne u poticanju
inovativnoga i visoko specijaliziranoga industrijskoga i društvenoga razvoja.

Postupak vrednovanja doktorskih studija u Hrvatskoj pokrenut je u 2016. godini, i on je još uvijek u tijeku.
Cilj je vrednovanja osigurati da nacionalnu dopusnicu dobiju samo studiji koji imaju zadovoljene kriterije
kvalitete u pogledu visoko kvalificiranih znanstvenika, opreme i prostora, uz nuđenje kvalitetne potpore
doktorandima za stvaranje novih znanja.
Top