Vijest
31.03.2017

Dan otvorenih vrata Instituta za crkvenu glazbu Albe Vidaković

Dan otvorenih vrata Studija crkvene glazbe održat će se 8. travnja 2017. u 10 sati u prostorijama Instituta za crkvenu glazbu Albe Vidaković Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Vlaška 38/III).

Zainteresirani će posjetitelji moći dobiti detaljnije informacije o Studiju crkvene glazbe, o studijskom programu, nastavku diplomskoga studija i o programu kojega je potrebno pripremiti za provjeru posebnih sposobnosti.

Program:

10.00 – o studijskom programu i razredbenom postupku (doc. art. Mirta Kudrna)

10.15 – grupna provjera posebnih sposobnosti sa oglednim primjerima - solfeggio, teorija glazbe, harmonija (Ines Fočić, prof. i doc. art. Viktorija Čop)

12.00 – individualne konzultacije vezane uz provjeru posebnih sposobnosti (Ines Fočić, prof. – solfeggio, doc. art. Viktorija Čop – harmonija, harmonija na glasoviru, mr. art. Vesna Šepat Kutnar i Konstilija Nikolić Markota, prof. – glasovir.

Prijave za sudjelovanje primaju se na e-adresu: bedenici@remove-this.kbf.hr ili na telefon 01/4890-411.

PlakatTop