Vijest
14.12.2016

Dan e-učenja i internetskih servisa Sveučilišta u Zagrebu

U srijedu 14. prosinca 2016. u 9 sati u auli Rektorata održan je Dan e-učenja i internetskih servisa Sveučilišta u Zagrebu. Prisutne je pozdravio rektor prof. dr. sc. Damir Boras, a moderator događanja bio je prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu.

 


PROGRAM


9.00 – 9.10
Pozdravni govor
prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu

9.10 – 10.15
Deset godina rada i aktualni projekti Centra za e-učenje Srca
Sandra Kučina Softić
Plagiranje i softveri za otkrivanje plagiranja u kontekstu pan-europske platforme za etičnost, transparentnost i integritet u obrazovanju (ETINED)
Sabina Rako i Tamara Birkić
Iskoristite Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) – otvorite pristup podacima
dr. sc. Zoran Bekić
Rasprava

10.15-10.35
Obrazovni trendovi i digitalni alati u nastavi – CARNetovi MOOC tečajevi
Aleksandra Mudrinić Ribić i Maja Quien
Rasprava

10.35-11.20
Novi sadržaji i funkcionalnosti weba Sveučilišta u Zagrebu – forum studentskih stipendija, nova web aplikacija za evidenciju međunarodne suradnje,  monografija povodom 300 godina Sveučilišta u Zagrebu, engleska web stranica Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr. sc. Mario Konecki
Google Scholar Citations i što (je) još mogu(će) učiniti za bolje Webometrics rangiranje Sveučilišta u Zagrebu?
doc. dr. sc. Miroslav Rajter
Rasprava i zatvaranje skupaTop