Vijest
19.05.2017

Dan doktorata na Medicinskom fakultetu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u ozračju proslave stogodišnjice svoga utemeljenja, po šesti puta održava Dan doktorata 26. svibnja 2017. u prostorima Fakulteta, Šalata 3, s početkom u 10 sati.

Više od 140 doktoranada druge i treće godine doktorskih studija Biomedicina i zdravstvo te Neuroznanost prikazat će rezultate doktorskih istraživanja ili planove istraživanja sažecima i posterima.

Dan doktorata otvoren je za znanstvenu javnost, ali i obavezan dio izobrazbe na doktorskim studijima Medicinskog fakulteta. Za doktorande to je praktični način učenja kako prikazati i braniti rezultate istraživanja, a za posjetitelje prigoda da se upoznaju s dijelom znanstvenih istraživanja Medicinskog fakulteta. Ova vrsta okupljanja doktoranada, mentora i uglednih međunarodno priznatih znanstvenika pruža nam svima izvrsnu priliku za razmjenu iskustava i ideja u područjima istraživanja, kao i u znanosti općenito.

Ove godine na Danu doktorata Medicinski fakultet ima posebno zadovoljstvo prikazati vrhunska istraživanja troje svjetski priznatih znanstvenika koji će održati predavanja u području neurologije bolnih stanja - prof. Bahman Jabbari (Sveučilište Yale), patologije karcinoma dojke - prof. Fattaneh A. Tavassoli (Sveučilište Yale) i neuroznanstvenih istraživanja učenja i pamćenja - Prof. Michael Frotscher (Sveučilišna bolnica Hamburg-Eppendorf).

ProgramTop