Vijest
24.03.2020

CYD stipendije za doktorande (cyber-defence)

Švicarski institut za tehnologiju raspisao je natječaj za doktorande koji provode istraživanja u području cyber sigurnosti.  Odabrani kandidati ostvaruju plaću i pokrivanje istraživačkih troškova i troškova konferencija u periodu od 4 godine (s mogućnošću produljenja za još jednu godinu). 

Istraživanje će se provoditi pod mentorstvom stručnjaka sa švicarskih visokoobrazovnih institucija te istraživača sa CYD kampusa.

Rok za prijavu produljen je do 15. travnja 2020. do 17 sati. 

Više o natječaju pogledajte na izvornim mrežnim stranicama.

 Top