Vijest
22.04.2020

Američki patent za pročišćavanje virusnih cjepiva znanstvenika Sveučilišta u Zagrebu

Znanstvenici Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Marija Brgles, dr. sc. Beata Halassy i dr. sc. Dubravko Forčić registrirali su patent u Uredu za patente i žigove Sjedinjenih Američkih Država. Riječ je o rješenju za pročišćavanje virusnih cjepiva i time su još jednom dokazali veliki znanstveni potencijal u skromnim uvjetima rada.


Kako je objasnila dr. sc. Vlatka Petrović, o. d. voditeljice Centra, nositelji prava na patent su zajednički Sveučilište u Zagrebu i razvojno orijentirana slovenska tvrtka BIA Separations. Članovi istraživačkoga tima prepoznati su kao ključni stručnjaci za istraživanje i razvoj u području virusnih cjepiva te sudjeluju u brojnim projektima i programima, uključujući i nacionalni Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva CerVirVac.

Rješenje koje omogućuje pročišćavanje virusa u uvjetima povoljnima za virus, tzv. nativnim uvjetima, razvijeno je u sklopu projekta Kromatografsko pročišćavanje biomolekula i njihova karakterizacija Hrvatske zaklade za znanost, kojega je voditeljica bila dr. sc. Marija Brgles. Čestice virusa visoke čistoće preduvjet su djelotvornosti i sigurnosti preventivnih i terapeutskih oslabljenih virusnih cjepiva, a uklanjanje nečistoća uz očuvanje osjetljive strukture čestica virusa težak je zadatak. Stoga je učinkovit postupak elucije u tzv. nativnim (prirodnim) uvjetima nakon pročišćavanja u imunoafinitetnoj kromatografiji značajan iskorak koji rezultira čistim virusnim česticama s očuvanom strukturnom cjelovitošću i funkcionalnostima. 

Osim objavom znanstvenoga rada u priznatom međunarodnom časopisu Journal of Chromatography A, kvaliteta i inventivni iskorak rješenja priznati su i u postupku ostvarenja patentne zaštite za izum. Tako je Europski patenti ured (EPO) potkraj 2019. potvrdio priznanje europskog patenta pod naslovom An Elution Mobile Phase and Process for Immunoaffinity Chromatography of Viruses (EP3408383 B1), a na temelju dokumenta koji je 24. ožujka ove godine izdao Ured za patente i žigove SAD-a (United States Patent and Tratedmark Office), rješenje je sada dobilo i američki patent (US10, 597, 640 B2)!

Sporazumom koji je sklopljen između Sveučilišta u Zagrebu i BIA Separations bit će omogućena primjena rješenja u praksi u procesima pročišćavanja virusa u tvrtkama u cijelom svijetu. Također, sporazumom je uspostavljen partnerski odnos u komercijalizaciji rješenja te će BIA Separations uz suradnju sa Sveučilištem rješenje plasirati prema biotehnološkoj i farmaceutskoj industriji. Osim toga, sporazumom se definiraju uvjeti za daljnji razvoj suradnje stručnjaka BIA Seaparations i Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu. BIA Separations d. o. o. vodeći je proizvođač monolitne tehnologije i kromatografskih nosača za proizvodnju, pročišćavanje i analizu velikih biomolekula, uključujući viruse, koji svoje proizvode i usluge istraživanja i razvoja metoda za klijente plasira po cijelom svijetu. Sjedište je tvrtke u Ajdovščini u Sloveniji, gdje se nalazi i njihov višenamjenski istraživački, proizvodni i edukacijski centar.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras zadovoljan je i ponosan zbog otkrića naših znanstvenika, zaštite vlasništva i dogovora koji će omogućiti primjenu u industriji. Ured za transfer tehnologije Sveučilište je osnovalo 2008. godine upravo kako bi se osigurala profesionalna potpora istraživačima, a 2010. i Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije (CIRTT). Glavne aktivnosti uključuju potporu istraživačima i inovativnim tvrtkama u osiguranju sredstava za razvoj inovacija te potporu u komercijalizaciji.

Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije , transfer tehnologije i komunikacije rekao je da Sveučilište u Zagrebu prepoznaje obrazovanje i znanost te kao prvo u regiji, inovacije i transfer znanja i tehnologije kao razvojne prioritete koji jedini Hrvatskoj mogu donijeti dugoročni ekonomski napredak i društvenu stabilnost. Hrvatska zato mora postati otvoreno, mobilno i inovativno društvo u kojemu su cjeloživotno učenje, znanost i inovacije javni interes.

Više možete pročitati u tjedniku NACIONAL iz travnja 2020.

 

Poveznice:

(1)  Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva  http://zci-cervirvac.hr/hr/projekti/.

(2)  HRZZ projekt Kromatografsko pročišćavanje biomolekula i njihova karakterizacija  http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=1875&rok=2013-11

(3)  Brgles M, Sviben D, Forčić D, Halassy B. Nonspecific native elution of proteins and mumps virus in immunoaffinity chromatography. Journal of Chromatography A. 2016; 1447: 107-114 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021967316304289Top