Vijest
09.01.2020

Aktivnosti UNESCO katedre u siječnju na Pravnom fakultetu

UNESCO katedra za slobodno kretanje osoba, migracije i interkulturalni dijalog će u siječnju 2020. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu organizirati niz događanja iz područja prava migracija, azila, slobode kretanja građana EU i vladavine prava, na kojima će govoriti neki od najvećih europskih i američkih stručnjaka u tim područjima.


Konferencija Migration and the Rule of Law, koju će otvoriti rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras, održat će se u petak 17. siječnja u vijećnici Pravnoga fakulteta, Trg Republike Hrvatske 14.
PROGRAM

Okrugli stol na temu The Role of Academics in Social Change zakazan je za ponedjeljak 20. siječnja na Pravnom fakultetu, Ćirilometodska 4.
PROGRAM

Jean Monnet Visiting Lecture Series, niz gostujućih predavanja, će se održati 13., 16., 20. i 23. siječnja na Pravnom fakultetu, Ćirilometodska 4.
PROGRAMTop