Vijest
30.05.2016

7. UNICA Master Class + PRIDE trening: Professionalization in Practice: Practicing Professionalism

S veseljem obavještavamo da će se ovogodišnji 7. po redu UNICA Master Clas održati u kombinaciji s programom treninga u sklopu projekta PRIDE, koji će tematizirati uloge, obveze i razvoj profesionalnih vještina i kompetencija administrativnog osoblja koje radi u području doktorske izobrazbe. 

Trening će se bazirati na rezultatima projekta PRIDE, kao što su rezultati provedene ankete i fokus grupa te intervjua s profesionalcima koji rade u području doktorske izobrazbe. Pokrit će se ključne teme razvoja profesionalnih vještina, a kako bi se sudionicima omogućila razmjena i stjecanje novoga znanja.

Također, program će omogućiti osobama koje djeluju na rukovodećim pozicijama u području doktorske izobrazbe uvid u to kako visokoobrazovne ustanove mogu poduprijeti razvoj profesionalnih kompetencija sadašnjih i budućih profesionalaca koji su zaposleni u području doktorske izobrazbe i kako angažirati profesionalce temeljeno na transparentnim profilima tj. pažljivo osmišljenim opisima radnih mjesta.

Osobita pažnja bit će usmjerena na praksu tzv. „rada u miješanim timovima“, a kako bi se potakla diskusija o aktualnim temama, kao što su selekcija, potpora i praćenje napretka doktoranada te pomoć u planiranju karijere, iz različitih perspektiva.

Ciljana skupina: administrativno osoblje i akademsko osoblje uključeno u proces doktorske izobrazbe na svojim institucijama.

Vrijeme i mjesto održavanja programa: 28. - 31. kolovoza 2016., Dubrovnik

Više o programu te informacije o prijavi i kriterijima za sudjelovanje pronaći ćete ovdje: http://www.unica-network.eu/event/7th-unica-phd-master-class-prideTop