Vijest
24.11.2019

3. Sveučilišni dan kvalitete

Sveučilišni dan kvalitete, treći po redu, pod nazivom "Međunarodna akreditacija - dodana vrijednost" održat će se u petak 29. studenoga 2019. u 10 sati, u auli Sveučilišta u Zagrebu (Trg Republike Hrvatske 14).

Želja nam je ovo događanje učiniti tradicionalnim okupljanjem svih dionika sveučilišnoga sustava osiguravanja kvalitete te svaki studeni posvetiti sveučilišnoj kvaliteti. Ove godine naglasak je na međunarodnoj akreditaciji čiji rezultati nedvojbeno ukazuju na potencijal i snagu sastavnica Sveučilišta u Zagrebu na putu kontinuiranoga razvoja kvalitete, konkurentnosti i međunarodne prepoznatljivosti. Cilj trećega Sveučilišnoga dana kvalitete je osvijetliti prilike i ukazati na izazove toga procesa.

Predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje pomoći će u tome, a predstavnici Građevinskoga, Veterinarskoga i Ekonomskoga fakulteta govorit će o svojemu iskustvu i značaju dobivene međunarodne akreditacije.

Tradicionalno okupljanje svih dionika sveučilišnoga sustava osiguravanja kvalitete te obilježavanje Sveučilišnoga dana kvalitete još je jedan korak naprijed k unaprjeđenju, kritičkom preispitivanju, povezivanju i suradnji.

PROGRAMTop