Vijest
07.12.2017

2017./18. Erasmus+ praksa: Rezultati 2. krug Natječaja

Klasa 605-01/17-03/25
Urbroj 380-153/131-17-261
Zagreb, 7.12.2017.

Rezultati natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ u akademskoj godini 2017./18. (2. krug)

Drugi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2017./18. objavljen je 7.11.2017. Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije bio je 24.11.2017.

ODABIR KANDIDATA
Izvornu natječajnu dokumentaciju zajedno s izjavom suglasnosti ECTS koordinatora matične sastavnice s predloženom stručnom praksom studenti su dostavljali Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Ukupno je u sklopu 2. kruga primljeno 179 online prijava za stručnu praksu; od toga je fizička dokumentacija zaprimljena za 159 prijava.
Financijska potpora je odobrena za 121 studenta, 1 prijava je odobrena uz uvjet mobilnosti u statusu zero-grant (bez financiranja), 1 prijava je povučena a 4 su odbijene.
Dodatno, 32 studenata je dostavilo potpunu natječajnu dokumentaciju, ali financijska potpora im u trenutku objave ovih rezultata nije odobrena (lista čekanja za financiranje).

FINANCIJSKA POTPORA
Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za stručnu praksu odobrava ukupno 460, 510 ili 560 EUR mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU. Eventualni naknadni produžetak stručne prakse se ne financira.
Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.

Studenti koji nisu dobili financijsku potporu, ali su odabrani za odlazak na stručnu praksu ("lista čekanja"):
U trenutku objave ovih rezultata lista čekanja za financiranje još nije formirana u smislu redoslijeda moguće dodjele financijskih sredstava (studenti su u tablici rezultata razvrstani abecedno). Odluku o redoslijedu donijet će Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu, te će dopuna Rezultata natječaja biti objavljena naknadno, najkasnije do 10.1.2018.
Ovi studenti imat će dvije mogućnosti. Oni mogu:
•    (nakon objave konačne rang-liste): pričekati moguć pomak rang liste zbog odustanka odabranog i financiranog studenta, ili
•    prihvatiti odlazak na razmjenu kao tzv. zero-grant studenti. Zero-grant studenti imaju ista prava i obveze kao i Erasmus+ studenti koji primaju financijsku potporu. Studenti koji u tom svojstvu žele otići na mobilnost trebaju unutar roka kontaktirati svog ECTS koordinatora, ispuniti, potpisati i u Ured za međunarodnu suradnju na matičnom fakultetu/akademiji i u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta dostaviti službeni obrazac za prihvat zero-grant statusa. Rok za dostavu potpisanog obrasca je minimalno 30 dana prije planiranog početka razmjene.


ODUSTANAK OD STRUČNE PRAKSE

U slučaju odustanka od odlaska na stručnu praksu student obavezno odmah dostavlja vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi pod Dokumenti i obrasci).

Rok za odustanak je najkasnije mjesec dana prije planiranog početka mobilnosti, odnosno najkasnije do 1.2.2018., neovisno o datumu odlaska.

PRIVICI
1. Rezultati Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2017./18. - 2. krug. Napomena: u tablici su navedene samo prijave za koje je pristigla fizička dokumentacija; online prijave za koje fizička dokumentacija nije stigla automatski se smatraju odbijenima.
2. Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2017./18. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u dokumentu „Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2017./18“, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.
3. OBRASCI ZA AK. GOD. 2017./18.
4. Rezultati prijava za slabiji socioekonomski statusUPUTA O ŽALBI

Kandidat može podnijeti žalbu na rezultate u roku od 8 dana od obavijesti o odabiru kandidata (obavijest o odabiru kandidatu e-mailom šalje središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta). Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu „Sveučilište u Zagrebu, Ured za međunarodnu suradnju, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb, s naznakom žalba“. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. Na konačnu odluku Sveučilišta povodom žalbe ne postoji mogućnost pritužbe.
Ako je razlog žalbe vezan za suglasnost i odluku matičnog fakulteta/akademije, žalba se podnosi u istom roku, ali Povjerenstvu fakulteta akademije, na adresu matičnog fakulteta. O toj žalbi odlučuje fakultet/akademija.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. nepotpuna prijava, nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju, prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.Top