Vijest
06.12.2017

100 godina Medicinskoga fakulteta

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu cijelu 2017. obilježavao je kao stotu godinu svoga postojanja brojnim aktivnostima i događanjima. Svečana sjednica Fakultetskoga vijeća i središnja proslava velike godišnjice održat će se u nedjelju 17. prosinca u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskoga, u 18 sati.


Prvi zahtjevi za osnivanjem Medicinskoga studija u Hrvatskoj sežu u 1790. godinu. Nakon osnivanja modernoga sveucilišta u Zagrebu (1874.) počinje dugotrajna, ustrajna i mukotrpna borba za osnivanje Medicinskog fakulteta. U sklopu Sveučilišta tada su već djelovali Pravni i Bogoslovni fakultet, Filozofski se razvijao, a jedino je, iz političkih razloga, opetovano odgađan osnutak Medicinskog fakulteta. Cilj je konačno ostvaren tek 1917., uoči neminovnoga sloma Austro-Ugarske monarhije.

25. siječnja 1917. na sjednici Hrvatskoga sabora narodni zastupnik Milan Rojc iznosi prijedlog za osnivanje Medicinskog fakulteta.

13. studenog 1917. Hrvatski sabor donosi odluku o osnivanju Medicinskog fakulteta te predlaže Dvorskoj kancelariji u Beču tri profesora - osnivača sa zadaćom da urede Fakultet, postave dekana i brinu se za popunjavanje katedara. To su bili: dr. Theodor Wickerhauser, dr. Miroslav Čaćković i dr. Dragutin Mašek.

20. prosinca 1917.
održana je prva sjednica nastavnika, na kojoj je sastavljen red predavanja i obavljene su sve pripreme za upis u prvi semestar.

12. siječnja 1918. dr. Drago Perović održao je u auli Sveučilišta prvo predavanje pod naslovom: “O smjeru nastavnog i znanstvenog rada u anatomiji”. Time je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu započeo radom (zimski semestar školske godine 1917/1918).

11. svibnja 1918. održana je prva sjednica profesorskoga zbora Medicinskog fakulteta, na kojoj je za prvog dekana izabran prof. dr. Miroslav Čačković. Slijedi godina intenzivnog rada na adaptaciji zgrada na Šalati za potrebe bazičnih predmeta te popunjavanje katedara vlastitim profesorima.

1919. godine popunjene su sve katedre I. i II. godišta. U zgradu bivšeg plemićkog konvikta smješta se Anatomski zavod i kasnije Zavod za opću i eksperimentalnu patologiju i farmakologiju. U zgradi bivše gimnazije djeluje Morfološko-biološki, Fiziološki i Medicinsko-kemijski zavod.

1920. – 1922.
godine osnovana većina fakultetskih klinika: Interna klinika (1920.), Klinika za ženske bolesti i porode (1920.), Neuropsihijatrijska klinika (1921.), Klinika za bolesti uha, nosa i grla (1921.), Klinika za dječje bolesti (1922.), Klinika za kožne i spolne bolesti (1922.), Klinika za ortopediju (1922.), Klinika za bolesti usta, zubi i čeljusti (1922.), Zavod za rentgenologiju i radnu terapiju (1922.).

1922.
godine dovršena je gradnja Patološko-anatomskog instituta.


Dekani Medicinskoga fakulteta

Velikani Medicinskoga fakulteta

Program događanja

Službeni kanali komunikacije putem društvenih mreža

Hrvatska pošta ovom je prigodom pustila u optjecaj 4. prosinca poštansku marku 100 godina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu čiji je motiv reljef Roberta Frangeša Mihanovića Medicina. Marko Ercegović autor je fotografije reljefa, a marku je oblikovala za tisak Alenka Lalić, dizajnerica iz Zagreba. Nominalna vrijednost novoga prigodnog izdanja iznosi 3,10 kuna, naklada je 100.000 primjeraka, a marka je izdana u arku od 16 maraka. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).

Medicinski fakultet_100 godina_postanska markaTop