Održivo upravljanje okolišem

Poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Održivog upravljanje okolišem (Environmental Management, Policy and Suistanability (EMPS))


Više informacija o studiju možete pročitati ovdje.

Kontakt osoba
dr. sc. Ivana Grčić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Marulićev trg 19, 10000 Zagreb
Telefon: (01) 4597 123
E-mail: igrcic@fkit.hr


 Top