Vijesti

Sastanak Radne skupine s prorektorom prof. dr. sc. Antom Čovićem na temu razvojnih koeficjenata

U petak 18. rujna 2015. predstavnici Radne skupine znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu održali su radni sastanak s prorektorom za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju našeg Sveučilišta. Središnja tema sastanka bila je način primjene odredaba Naputka i uspostavljanje prakse i procedura za zapošljavanje primjenom razvojnih koeficijenata.

Zapisnik sa sastanka kao i obrasci za podnošenje zahtjeva za korištenje razvojnih koeficijenata nalaze se na podstranici Arhiva.

Radna mjesta mladih znanstvenika i buduće mjere - odgovor MZOS

Odgovor Ministastva znanosti, obrazovanja i sporta na pitanje vezano uz radna mjesta mladih znanstvenika i budućih mjera možete pročitati ovdje.

Okrugli stol "Ima li buduć‡nosti za mlade znanstvenike u Hrvatskoj?"

Mreža MLAdih Znanstvenika u suradnji sa Radnom skupinom znanstvenih novaka
Sveučilišta u Zagrebu Vas poziva na okrugli stol "Ima li buduć‡nosti za mlade znanstvenike u Hrvatskoj?" kojiće se održati 21. travnja 2015. (utorak) u 18:00 u Europskom domu, Jurišićeva 1.

Gosti:

Prof. dr. sc. Roko Andričević‡, zamjenik ministra, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, Sveučilište u Zagrebu

Prof. dr. sc. Igor Radeka, predsjednik sindikata, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

Moderator: mag. phys. Sanjin Marion, mreža MLAdih Znanstvenika

UVODNI PROGRAM:

Prezentacija rezultata ankete MLAZ-a provedene u ožujku 2015. koju je
ispunilo 1200 mladih znanstvenika (20 min). Tema ankete je:

1. socio-ekonomski status (životni standard, percepcija zdravlja, stambeno pitanje)
2. doktorski studij (cijena, primjenjivost za znanstveni rad, primjenjivost za poduzetničke aktivnosti)
3. znanstveno-nastavni rad (mobilnost, nastavno optereć‡enje, mentorstvo)
4. perspektiva za zapošljavanje (zadovoljavanje uvjeta, zapošljavanje u akademskom/privatnom/javnom sektoru)

Osvrt gostiju okruglog stola na tematiku.

Nakon uvodnog programa slijedi diskusija uz pitanja iz publike.

Okrugli stol održava se uz potporu Europskog pokreta Hrvatska te u suradnji s Radnom skupinom znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu. Anketa o statusu mladih znanstvenika podržana je od strane Europskog udruženja doktorskih studenata (EURODOC). Uz javnu prezentaciju na tribini, rezultati ankete prezentirat ć‡e se na godišnjoj konferenciji EURODOC-a.

MLAZ-ovu anketu sastavio je naš stručni tim uz provedenu vanjsku recenziju. Provedba ankete izvedena je putem SRCE servera koristeci popis od oko 5000 mladih znanstvenika koji su od 2010. nadalje bili povezani s doktorskim studijem Sveučilišta u Zagrebu. Svaki sudionik dobio je jedinstveni token koji je omogućavao jedno ispunjavanje ankete putem besplatnog mrežnog servisa LimeSurvey. U planu je širenje ankete i na druga hrvatska sveučilišta.

Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak na info@mlaz.hr

Odgovori MZOS-a na pitanja Radne skupine znanstvenih novaka

Radna skupina znanstvenih novaka uputila je 12. studenoga 2014. dopis Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta s molbom da se odgovori na postojeća aktualna pitanja vezana uz problematiku znanstvenih novaka i drugih mladih
znanstvenika/suradnika.

19. siječnja 2015. primili smo službeni odgovor Ministarstva znanosti,obrazovanja i sporta na upućena pitanja, te isti objavljujemo na web stranici Radne skupine.

Za sva daljnja pitanja molimo slobodno se obratite na email: znanstveni.novaci@unizg.hr

Odgovor MZOS

Financijska pomoć osobama izabranim u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta

Upravno vijeće Sindikata znanosti donijelo je odluku kojom se i u 2014. godini nastavlja isplaćivati financijska pomoć osobama izabranim u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta, a kojima je u 2014. godini istekao ugovor o radu.

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku: http://www.nsz.hr/novosti-i-obavijesti/sindikalne-vijesti-i-socijalno-partnerstvo/financijska-pomoc-asistentima-i-novacima-za-2014-godinu/

Kristina Ferković izabrana za člana Upravnog odbora EURODOC-a

Kristina Ferković sa Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, izabrana je za članicu Upravnog odbora EURODOC-a za akademsku godinu 2014./2015.

Europsko vijeće doktoranada i mladih istraživača - EURODOC, međunarodno je udruženje 35 nacionalnih organizacija doktoranada iz Europske unije i Vijeća Europe.

Glavni ciljevi EURODOC-a su predstavljanje doktoranada i znanstvenih novaka na europskoj razini u području obrazovanja, istraživanja i profesionalnog razvoja njihove karijere, unaprjeđivanje kvalitete doktorskih programa i standarda istraživačke aktivnosti u Europi, razmjena informacija o pitanjima mladih istraživača, organizacija događanja, sudjelovanje u raspravama i pomoć u izradi strategije za razvoj visokog obrazovanja i znanosti u Europi te uspostava i promicanje suradnje između nacionalnih udruga koje zastupaju doktorande i znanstvene novake unutar Europe.

Više na web stranicama EURODOC-a.

Održan okrugli stol "Zlatna vrata" znanosti: Formiranje i perspektive mladih znanstvenika u novačkom sustavu

Dana 6.03.2014. uz podršku prorektorice prof. dr. sc. Melite Kovačević, u organizaciji Radne skupine znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu i Mreže mladih znanstvenika (MLAZ) održan je okrugli stol kojem su se odazvali znanstveni novaci sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Ukupno sudionika okruglog stola bilo je 42 te se uz kraća izlaganja prorektorice prof. dr. sc. Kovačević, doc. dr. sc. Brajdić Vuković i dr. sc. Milić Babić pristupilo dinamičnoj raspravi i dijalogu na temu postojećeg položaja, problematike i konkretnih iskustava znanstvenih novaka.

Uz naglašenu radnu neizvjesnost koju doživljavaju znanstveni novaci usmjerilo se na mogućnosti postojeće prakse zapošljavanja koja je limitirana trenutnim recesijskim prilikama u zemlji.
Mogućnosti pozitivnog pogleda u budućnost te važnost načela supsidijarnosti ali i odgovornosti nositelja politika naglašeni su tijekom rasprave s krajnjim ciljem poticanja razvoja znanstvene izvrsnosti mladih znanstvenika te cjelokupnog znanstvenog okvira. Važnost definiranja sustava napredovanja i opstanka u sustavu znanosti kroz prizmu transparentnosti i znanstvene izvrsnosti te poticanja razvoja mlađih naraštaja imperativi su razvoju hrvatskog znanstvenog sustava.

Zapisnik možete preuzeti ovdje.

 

Okrugli stol Okrugli stolTop