Promovirani na Sveučilištu u Zagrebu - pretraživanje

Pretraga promoviranih doktora znanosti, arhivska baza Rektorata Sveučilišta u Zagrebu

Podaci u ovoj bazi obuhvaćaju sve doktorande koji su promovirani od 15. siječnja 1987.

Pretraživanje:Top