Program razvoja transfernih vještina tijekom doktorske izobrazbe

Program razvoja transfernih vještine tijekom doktorske izobrazbe

Projekt je financiran sredstvima Fonda za razvoj Sveučilišta

Godina provedbe: 2012. (projekt je završen)

Cilj projekta „Program razvoja transfernih vještina tijekom doktorske izobrazbe“ je pružiti institucijsku potporu doktorandima pri razvijanju vještina koje će im omogućiti da se razviju u kompetentne samostalne istraživače sposobne upravljati svojim znanstvenim i poduzetničkim potencijalom.

Ovim projektom doktorandima će se omogućiti razvijanje komunikacijskih, upravljačkih i poslovnih vještina koje će im pomoći pri iskorištavanju njihovog znanstvenog potencijala, vještina koje će im koristiti tijekom doktorske izobrazbe, ali i kasnije pri razvoju karijere nakon stečene doktorske titule. U razdoblju od godinu dana Sveučilište u Zagrebu putem Ureda za doktorske studije i programe organizirat će radionice koje će voditi stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva. Sudjelovanjem u radu radionica predviđenih projektom doktorandi će poboljšati vještine pisane i govorne prezentacije rezultata istraživanja, savladati tehnike planiranja, organiziranja i upravljanja istraživanjem, bit će upućeni u principe ostvarivanja znanstvene i poslovne suradnje, te u mogućnosti ekonomskog iskorištavanja rezultata istraživanja i upravljanja intelektualnim vlasništvom u istraživačkim projektima.

 

Održane radionice:

Stvaranje mreže profesionalnih kontakata - 3.-4. prosinca 2012.

voditelj: dr. sc. Dave Filipovic-Carter

Međunarodna komunikacija i suradnja u znanosti - 6. do 7. studenog 2012.

voditelj: dr. sc. Dave Filipovic-Carter

Ugovaranje i provedba suradnje - 10. listopada 2012.

voditelj: doc. dr. sc. Darko Huljenić

Komercijalizacija rezultata istraživanja - 4. listopada 2012.

voditeljica: mr. sc. Smiljka Vikić Topić

Project Management - 15. lipnja 2012.

voditeljica: dr. sc. Lisa Cowey

Upravljanje vremenom - 25. svibnja 2012.

voditeljica: dr. sc. Vlatka Petrović

Izlaganje na konferencijama i izlaganje postera - 19., 21., 23. ožujka 2012.

voditelj: dr. sc. Armando Rodriguez Chapin

Pisanje i objavljivanje znanstvenog članka - 27.,29.02. i 02.03.2012.

voditelj: dr. sc. Armando Rodriguez ChapinTop