PRIDE vijesti

Priručnik "Professionals in Doctoral Education"

U sklopu projekta PRIDE, kojeg je nositelj Sveučilište u Beču, a Sveučilište u Zagrebu jedan od partnera, izdan je priručnik za profesionalce u području doktorske izobrazbe Professionals in Doctoral Education. Priručnik je predstavljen na završnoj konferenciji projekta PRIDE Professionals in Doctoral Education: Supporting skills development to better contribute to the European knowledge society, koja je održana na Humboldtovom sveučilištu u Berlinu 8. - 9. rujna 2016.

 

Priručnik se u elektroničkoj verziji može preuzeti ovdje: Professionals in Doctoral Education (priručnik) 

Predstavnici Sveučilišta u Zagrebu sudjelovali na četvrtom konzorcijskom sastanku projekta PRIDE

U Münchenu je od 16. do 17. lipnja 2015. održan četvrti po redu konzorcijski sastanak projekta PRIDE. Sastanak je bio usmjeren na dovršenje zadataka unutar radnog paketa broj 2 – Prikupljanje i analiza dobrih praksi – te započinjanje i organizacija daljnjih aktivnosti unutar radnog paketa broj 3 – Priručnik i dizajn treninga. 

Kao dio radnog paketa broj 2, projekt PRIDE provest će četiri fokus grupe u kojima će sudjelovati predstavnici odgovorni za doktorsko obrazovanje sa različitih europskih sveučilišta. Cilj fokus grupa je dobiti dodatne informacije o poslovima i vještinama administratora u doktorskom obrazovanju, potrebi za njihovim usavršavanjem i stavu uprave sveučilišta o važnosti visokokvalificiranih osoba koje se nalaze između „obične“ administracije i nastavno-istraživačkog osoblja u području doktorskog obrazovanja. Prva fokus grupa održana je s upravnim odborom EUA-CDE tijekom PRIDE konzorcijskog sastanak, dok su preostala tri fokus grupe održane 19. lipnja s prorektorima europskih sveučilišta, direktorima doktorskih škola i iskusnijim administratorima u doktorskom obrazovanju. Rezultati fokus grupa bit će obrađeni i uključeni u konačni ishod radnog paketa broj 2, Izvještaju o dobrim praksama, koji će predstavljati sažetak provedenih anketa i fokus grupa.

Na sastanku je razmatrano i izvješće EK o dosadašnjoj implementaciji projekta, te je zaključeno da se projekt odvija prema planu te da su do sada ostvarene svi zacrtani ciljevi. Određeni prigovori EK su usvojeni i dogovoreno je kako odgovoriti na njih u idućem implementacijskom razdoblju projekta.

Idući sastanak u sklopu projekta PRIDE održat će se u Austriji krajem 2015. godine na kojem će se razmatrati prva verzija Priručnika za profesionalce u doktorskom obrazovanju.

Najava sljedećeg sastanka na projektu PRIDE

Sljedeći sastanak u sklopu projekta PRIDE održavat će se u Minhenu od 16. do 17. lipnja 2015. u organizaciji Humboldtovog sveučilišta u Berlinu.

U sklopu projekta PRIDE održan je sastanak u Murciji, Španjolska

Predstavnici Sveučilišta u Zagrebu predvođeni bivšom prorektoricom Melitom Kovačević prisustvovali su na trećem sastanku PRIDE konzorcija održanom u Murciji (Španjolska) u razdoblju od 25. – 27. veljače 2015., u prostorijama Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia (FUERM), partnera na projektu.

Jedan od razloga za predlaganje ovog projekta je nedostatak informacija o očekivanjima administratora u doktorskom obrazovanju. Trenutno nije sasvim jasno koje vještine su potrebne za pružanje kvalitetne podrške doktorandima, njihovih mentorima, budućim poslodavcima i drugim zainteresiranim stranama u doktorskom obrazovanju. To može dovesti do frustracija od strane menadžmenta sveučilišta, ali i do nezadovoljstvo doktoranada.

Da bi se dobile potrebne informacije, kao prvi korak u PRIDE projektu proveli smo anketu za bolje razumiju zadataka, područja djelovanja i specifičnih vještina i potreba za obukom neakademskog osoblja u području doktorskog obrazovanja.

Na sastanku se raspravljalo o rezultatima provedene anketa koje je u sklopu projekta poslana stručnjacima u doktorskom obrazovanju iz svih krajeva Europe, Australije i Novog Zelanda, te se počelo s planiranjem sastanaka fokus grupa s identificiranim ključnim osobama u području doktorskog obrazovanja. Održavanje fokus grupa planirano je za ljeto 2015. godine, kako bi se detaljno razgovaralo o dobrim praksama i utvrdilo kakvu vrstu posla obavljaju administratori u doktorskom obrazovanju i koji vještine su im potrebne za uspješno obavljanje tih poslova.

Osim toga, na sastanku je započet rad na osmišljavanju sadržaja i glavnih elemenata Priručnika za profesionalce u doktorskoj izobrazbi čije se dovršenje očekuje u 2016. godini.

Pridružite se LinkedIn grupi projekta PRIDE

U sklopu projekta PRIDE osnovana je LinkedIn grupa kojojse mogu priključiti svi zainteresirani za razvoj karijere u području doktorske izobrazbe. Grupi možete pristupiti putem poveznice ovdje.

Održan uvodni sastanak na projektu PRIDE

U Beču je u razdoblju od 30 do 31. listopada 2013. održan uvodni sastanak novo započetog Erasmus LLP projekta „Professionals in Doctoral Education: Supporting skills development to better contribute to a European knowledge society – PRIDE“, u kojem Sveučilište u Zagrebu i Ured za doktorske studije i programe sudjeluje kao partner. Projekt je nastao kao rezultat suradnje između Sveučilišta u Beču, nositelja i idejnog začetnika projekta, i Sveučilišta u Zagrebu, koje je predvođeno dr. sc. Hrvojem Matakovićem, voditeljem Ureda za istraživanje i mr.sc. Slavenom Mihaljevićem, voditeljem Ureda za doktorske studije i programe, sudjelovalo u osmišljavanju i pisanju projektne prijave.

Postojeća razina kvalifikacija administrativnog osoblja u području doktorskog obrazovanja može se poboljšati kako bi što više odgovarala zahtjevima i visokim standardima koje zahtijevaju brze promjene u tom području u zadnjih desetak godina. Projekt PRIDE pokrenut je s ciljem profesionalizacije administrativnog osoblja koje sudjeluje u doktorskom obrazovanju na europskim sveučilištima, kako bi se što uspješnija omogućila podrška mentorima, doktorandima i svim vanjskim dionicima u doktorskom obrazovanju.

Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, a dodijeljena su financijska sredstva u iznosu od 400,000 eura. Osim Sveučilišta u Zagrebu, partneri na projektu su UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe, Humboldt-Universität zu Berlin, Mediterranean Universities Union, Vrije Universiteit Brussel, Comenius University Bratislava, Universidade NOVA de Lisboa, Fundación Universidad Empresa of the Region of Murcia te Tallinn University.

Projekt je podijeljen u tri faze, prvu koja će prikupiti i analizirati „dobre prakse“ među administrativnim osobljem zaduženim za doktorsku izobrazbu na europskim sveučilištima, drugu fazu koja će putem priručnika dati opis odgovarajućih uloga i odgovornosti profesionalne administracije te treću fazu koja će razviti trening za daljnju profesionalizaciju administracije.

Sveučilište u Zagrebu zaduženo je za radni paket u prvoj fazi kojim se prikuplja, analizira i izvještava o dobrim praksama u doktorskom obrazovanju među vodstvom i administrativnim osobljem. Rezultat ovog radnog paketa biti će izvještaj o dobrim praksama temeljen na provedenim anketnim istraživanjima, intervjuima i fokus grupama.Top