Inovativnost, komunikacija i menadžment u znanosti

Inovativnost, komunikacija i menadžment u znanosti: razvoj transfernih i generičkih vještina mladih istraživača.

Projekt financiran iz sredstava Zaklade Adris

Godina provedbe: 2010./2011. (projekt je završen)

O projektu:

Moderno doktorsko obrazovanje mora pratiti promjene u društvu, i to pogotovo one promjene koje se odnose na nove zahtjeve koji se stavljaju pred mlade istraživače na početku znanstvene ili poslovne karijere. Obrazovanje koje se nudi na doktorskim studijima ne smije više biti isključivo namijenjeno ostanku u akademskom okruženju i razvijanju samo specifičnih istraživačkih vještina usko ograničenih na pojedina znanstvena polja.  Sposobnost brze prilagodbe novom poslu i novoj radnoj sredini, kao i sposobnost što bolje primjene znanja stečenih tijekom procesa doktorskog obrazovanja, postalo je tako nezaobilazan dio doktorskog obrazovanja i svoj izraz pronašlo u sintagmi „razvoj generičkih i transfernih vještina“. 

Zadatak je projekta „Inovativnost, komunikacija i menadžment u znanosti: razvoj generičkih i transfernih vještina mladih istraživača“  omogućiti na Sveučilištu u Zagrebu pokretanje niza radionica razvoja generičkih i transfernih vještina te tako osposobiti doktorande za što brže uključivanje u složene poslovne i znanstvene aktivnosti i povećati zapošljivost doktoranada. 

Održane aktivnosti:

Međunarodni skup "Transferable Skills in Doctoral Education", 10. listopada 2011.

Radionice:

 *Speaking Effectively About Your Research - 20. i 22. rujan 2011.

voditelj: dr.sc. Armando Chapin Rodriguez 

*Komercijalizacija rezultata istraživanja - 23. svibanj 2011.

voditeljica: mr. sc. Smiljka Vikić-Topić

*Suradnja znanosti i gospodarstva - 19. svibanj 2011. od 9 do 16 sati

voditelj: doc. dr. sc. Darko Huljenić

*Academic Small Talk and Networking.

Millie Baker, 7.-8. veljače 2011.

*Creating Project Proposal.

dr.sc. Armando Chapin Rodriguez, 24. i 26. siječnja 2011.

*Writing Effectively About Your Research

dr. sc. Armando Chapin Rodriguez, 8., 10. i 13.12.2010.

*Doctorate Degree and After: Transferable skills and their relevance for job applications and careers.

dr.sc. Paule Biaudet, 6.-7.12.2010.

*Writing Scientific English: Perspective and Argumentation

dr.sc. Markus Rheindorf, 30.11.2010.

*Project management for PhD and Useful Work Techniques

dr.sc. Birgit Huemer, 29.11.2010.Top