Ured za doktorate i promocije

Ured za doktorate i promocije

Informacije vezane uz doktorate i promocije doktora znanosti:

JADRANKA ANDRIĆ, suradnica u Uredu za doktorate i promocije
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
Telefon: (01) 4564 246
Faks: (01) 4830 602
E-mail: jandric@unizg.hrTop