Doktorski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Doktorski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Fakultet / akademijaDoktorski studij
Agronomski fakultet Poljoprivredne znanosti
Akademija likovnih umjetnosti

 
Kiparstvo
Grafika
Slikarstvo
Arhitektonski fakultet Arhitektura i urbanizam
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Prevencijska znanost i studij invaliditeta
Ekonomski fakultet Ekonomija i poslovna ekonomija
Fakultet elektrotehnike i računarstva Poslijediplomski doktorski studij elektrotehnike i računarstva
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 
Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Fakultet organizacije i informatike  Informacijske znanosti 
Fakultet političkih znanosti Politologija
Fakultet prometnih znanosti Tehnološki sustavi u prometu i transportu
Fakultet strojarstva i brodogradnje Strojarstvo i brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Farmaceutsko-biokemijske znanosti
Filozofski fakultet

   
 
  

  

 


    

  

  

  
 
Arheologija
Etnologija i kulturna antropologija
Filozofija
Glotodidaktika
Hrvatska kultura
Informacijske znanosti
Književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura
Kroatistika
Lingvistika
Medievistika
Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
Pedagogija
Povijest umjetnosti
Psihologija
Rani novi vijek
Sociologija
Fakultet filozofije i religijskih znanosti

 
Filozofija
Religijske znanosti
Geodetski fakultet Geodezija i geoinformatika
Građevinski fakultet Doktorski studij Građevinskog fakulteta 
Grafički fakultet Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda
Hrvatski studiji 
 Filozofija
 Povijest 
 Kroatologija
Katolički bogoslovni fakultet Poslijediplomski studijski program licencijata i doktorata
Kineziološki fakultet Kineziologija
Medicinski fakultet

 
Neuroznanost
Biomedicina i zdravstvo
Metalurški fakultet Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija
Pravni fakultet

 
Pravne znanosti
Socijalni rad i socijalna politika
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 

 
Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam
Prirodoslovno-matematički fakultet Biologija
Kemija
Matematika
Fizika
Geologija
Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž
Oceanologija
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo
Stomatološki fakultet Dentalna medicina
Sveučilište u Zagrebu Jezik i kognitivna neuroznanost
Geo-Engineering and Water Management
Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Dubrovniku Povijest stanovništva
Šumarski fakultet

 
Šumarstvo i drvna tehnologija
Tekstilno-tehnološki fakultet Tekstilna znanost i tehnologija
Učiteljski fakultet Rani odgoj i obavezno obrazovanje
Veterinarski fakultet Doktorski studij iz veterinarskih znanosti


Top