Doktorski studiji

Doktorski studiji

Što je to doktorski studij?

Doktorski studij najviši je stupanj formalnog obrazovanja, a svrha mu je izobrazba novih doktora znanosti ili umjetnosti izradom doktorskog rada koji se temelji na izvornom istraživanju. Upravo se po istraživačkoj komponenti, koja čini okosnicu doktorskog obrazovanja, doktorski studij bitno razlikuje od prethodna dva ciklusa visokog obrazovanja (preddiplomski i diplomski studij) kod kojih je naglasak na učenju, a ne na istraživanju. Istraživanje na doktorskom studiju dugotrajan je, intenzivan i često naporan proces u kojem surađujete s mentorom (intenzitet suradnje s mentorom razlikuje se ovisno o znanstvenom području kojim se bavite).

Kao doktorand stječete znanje i kompetencije upravo provođenjem znanstvenog istraživanja iz kojega će proizaći vaš doktorski rad. Doktorski rad vaš je izvorni doprinos znanosti na temelju kojeg se procjenjuje vaša kompetentnost za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost ili umjetnost važnog istraživanja. Obranom doktorskog rada stječete akademski stupanj doktora znanosti ili umjetnosti.Top