Doktorandi

Doktorandi

Tko je doktorand?

Doktorand je mladi istraživač na početku znanstvene karijere koji se profesionalno razvija provodeći istraživanje. Doktorandom se postaje upisom na doktorski studij na temelju pokazane akademske izvrsnosti i istraživačkog potencijala. Da bi se doktorand razvio u kompetentnog istraživača, tijekom doktorskog studija uči kako pronaći potrebne informacije te kako ih vrednovati, odnosno, razvija kritičko mišljenje koje je osnova svakog znanstvenog istraživanja. Također, sudjeluje na znanstvenim skupovima i prezentira rezultate svojih istraživanja na konferencijama te je dio istraživačkog tima koji radi na inozemnim ili domaćim projektima. U časopisima objavljuje znanstvene radove s temom postignutih rezultata istraživanja. 

Tijekom doktorskog studija doktorand razvija ključne vještine koje mu pomažu u provedbi istraživanja i izradi doktorskog rada, ali i kasnije tijekom razvoja karijere, bez obzira da li je svoj profesionalni put nastavlja unutar akademske zajednice ili izvan nje. Naime, cilj doktorske izobrazbe nije samo izobrazba mladih istraživača koji pridonose razvoju istraživačke djelatnosti na sveučilištima ili znanstvenim institutima - kao visokoobrazovani stručnjaci, znanja i vještine koje doktorandi steknu tijekom doktorskog studija mogu primijeniti u različitim područjima, poput gospodarstva ili javnih službi.Top