Vijest
23.11.2022

Dobitnici Državne nagrade za znanost za 2021. godinu

Odbor za podjelu Državnih nagrada za znanost, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 75/21.), na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), na 3. sjednici održanoj 21. studenoga 2022. godine donio je Odluku o dodjeli Državnih nagrada za znanost za 2021. godinu.

I. Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

- područje prirodnih znanosti:
1. dr. sc. Marijan Ahel, zaslužni znanstvenik Institut Ruđer Bošković
– područje biomedicine i zdravstva:
2. prof. dr. sc. Željko Dujić, Medicinski fakultet Sveučilište u Splitu
– područje biotehničkih znanosti:
3. prof. dr. sc. Đuro Senčić, u mirovini, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku
– područje društvenih znanosti:
4. prof. dr. sc. Nikola Gavella, professor emeritus, Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
- područje humanističkih znanosti:
5. dr. sc. Ivanka Reberski, u mirovini, Institut za povijest umjetnosti

II. Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

– područje prirodnih znanosti:
1. prof. dr. sc. Marijana Đaković, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
2. dr. sc. Nikola Sandrić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
3. dr. sc. Ana-Sunčana Smith, Institut Ruđer Bošković
– područje tehničkih znanosti:
4. prof. dr. sc. Jonatan Lerga, Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci
5. prof. dr. sc. Vilko Mandić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu
6. prof. dr. sc. Sandro Nižetić, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Splitu
– područje biomedicine i zdravstva:
7. prof. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
8. prof. dr. sc. Ivana Novak Nakir, Medicinski fakultet Sveučilište u Splitu
9. prof. dr. sc. Stjepan Špalj, Fakultet dentalne medicine Sveučilište u Rijeci
– područje biotehničkih znanosti:
10. prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku
11. doc. dr. sc. Maja Repajić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
12. dr. sc. Valentina Španić, Poljoprivredni institut Osijek
– područje društvenih znanosti:
13. dr. sc. Vesna Lamza Posavec, u mirovini, zaslužna znanstvenica Institut „ Dr. Ivo Pilar“
14. prof. dr. sc. Mario Kasović, Kineziološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
15. znanstvene suradnice: prof. dr. sc. Zrinjka Peruško, doc. dr. sc. Dina Vozab i doc. dr. sc. Antonija Čuvalo, Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu
– područje humanističkih znanosti:
16. dr. sc. Vesna Badurina Stipčević, Staroslavenski institut
17. prof. dr. sc. Antonija Mlikota, Odjel za povijest umjetnosti Sveučilište u Zadru

III. Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

– područje prirodnih znanosti:
1. dr. sc. Tomislav Portada, Institut Ruđer Bošković
– područje tehničkih znanosti:
2. znanstveni suradnici: prof. dr. sc. Matko Orsag i dr. sc. Frane Petric, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu
– područje biotehničkih znanosti:
3. dr. sc. Marijana Blažić, Veleučilište u Karlovcu
– područje društvenih znanosti:
4. prof. dr. sc. Edita Slunjski, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu

IV. Godišnjom nagradom za znanstvene novake nagrađuju se:

– područje prirodnih znanosti:
1. Josip Skejo, mag. biol. exp., Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
– područje tehničkih znanosti:
2. dr. sc. Anna Šušnjara, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Splitu
– područje biomedicine i zdravstva:
3. Jan Homolak dr. med., Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
– područje biotehničkih znanosti:
4. doc. dr. sc. Tihomir Kovač, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku
– područje društvenih znanosti:
5. doc. dr. sc. Danijel Baturina, Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
– područje humanističkih znanosti:
6. dr. sc. Feđa Milivojević, Filozofski fakultet Sveučilište u Rijeci

OBRAZLOŽENJA

Državne nagrade za znanost 
Dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci. Zakonom o hrvatskim državnim nagradama za znanost predviđena je dodjela četiriju vrsta državnih nagrada za znanost. To su nagrada za životno djelo, godišnja nagrada za znanost, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnja nagrada za znanstvene novake.

Nagrada za životno djelo
Dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata rada znanstvenoistraživačke djelatnosti. Svake godine može se podijeliti do šest nagrada za životno djelo.Top