Vijest
05.10.2022

Stoljeće visokoškolske stomatološke nastave u Hrvatskoj i 60 godina samostalnosti Stomatološkoga fakulteta

Svečano obilježavanje 100 godina visokoškolskoga obrazovanja u području stomatologije u Republici Hrvatskoj i 60 godina samostalnosti Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se u četvrtak 13. listopada 2022. u 12 sati u Kristalnoj dvorani hotela Westin u Zagrebu.

Ishodište Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ujedno i početka povijesti visokoškolske stomatološke izobrazbe u Hrvatskoj, tražimo u događaju prije 100 godina. U siječnju 1922. na preporuku "Profesorskoga zbora Liječničnoga fakulteta Sveučilišta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca" tadašnji pokrajinski namjesnik za Hrvatsku i Slavoniju dr. Juraj Demetrović dodijelio je dr. Eduardu Radoševiću venia docendi - odobrenje za poučavanje iz područja stomatologije i zubarstva.

Dr. Eduard Radošević rodio se u Mrkopalju 1884., završio je Medicinski fakultet 1909. u Beču, a stomatologiju specijalizirao 1910. u Berlinu. Povjerenstvo koje je ocijenilo Radoševićevu habilitaciju pod naslovom "Problemi zubarstva u vidu fizikalne kemije" sačinjavali su eminentni profesori i osnivači Medicinskoga fakulteta Fran Bubanović, ujedno i mentor, Julije Budisavljević i Dragutin Mašek. Time je 1922. godine dr. Radošević utemeljio Katedru za odontologiju, a poslije i Stomatološku kliniku na Medicinskom fakultetu. Stomatologija je bila dio opće medicine, odnosno njezina specijalistička grana, dok zaseban cjelovit studij stomatologije na Medicinskome fakultetu postoji od 1948., osnivanjem Odontološkog odsjeka.

Prije 60 godina pak odlukom Sabora NR Hrvatske od 26. rujna 1962. o osnivanju Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu studij se odvaja od Medicinskoga fakulteta. Od toga dana stomatologija postoji kao samostalna visokoškolska nastavna struka u Hrvatskoj koja čini temelj skrbi za oralno zdravlje, a nastavno i za integralno zdravlje svojih građana. Do danas je u ustanovi diplomiralo više od 6500 stomatologa. Tijekom stoljeća svoga djelovanja je, zahvaljujući gajenju izvrsnosti, ali i svojim međunarodnim nastavnim aktivnostima (od 2017. je uvedena cjelovita nastava na engleskom jeziku), ustanova stekla visoki međunarodni znanstveni i stručni ugled

Upravo za ovu prigodu napravljena je i POŠTANSKA MARKA.Top