Vijest
27.09.2022

Održana dodjela Rektorove nagrade za ak. god. 2021./2022.

Svečana dodjela Rektorove nagrade za ak. god. 2021./2022. održana je u srijedu 28. rujna 2022. u 13.30 sati u dvorani Auditorium maximum na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, Zagreb. Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras na svečanosti je dodijelio 176 Rektorovih nagrada u šest kategorija.

U kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad jednoga ili dvaju autora Rektorovom nagradom nagrađeno je 109 radova, a u kategoriji za timski znanstveni i umjetnički rad (od tri do deset autora) njih 18. Jedna Rektorova nagrada dodijeljena je u kategoriji za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora), a njih osam za „veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora). Za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora) dodijeljeno je pet Rektorovih nagrada, a za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora) ukupno 35 radova.

Na temelju Natječaja za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./2022., pravo prijave za Rektorovu nagradu imali su svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Studenti su se na natječaj prijavljivali elektroničkim putem zaključno do 30. lipnja 2022. u 16 sati. Povjerenstvo za dodjelu Rektorove nagrade pregledalo je i ocijenilo pristiglih 218 radova, nakon čega je rektoru dostavilo konačni prijedlog nagrađenih. Konačnu odluku o dobitnicima donio je rektor.

POPIS DOBITNIKA REKTOROVE NAGRADE

GALERIJA PLAKATA NAGRAĐENIH RADOVATop