Vijest
16.11.2022

Međunarodna konferencija o otvorenim podacima u okviru TODO projekta

Prijavite se na "Međunarodnu konferenciju o otvorenim podacima" koja se organizira u okviru međunarodnoga interdisciplinarnoga projekta OBZOR 2020 TODO (Twinning Open Data Operational) od 28. studenoga do 2. prosinca 2022. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstvena konferencija obuhvatit će širok spektar tema o izazovima u pružanju i korištenju otvorenih podataka. Uz znanstvenike, na Konferenciji će aktivno sudjelovati stručnjaci iz tijela javne vlasti i organizacija privatnog sektora, kao i korisnici otvorenih podataka i drugi zainteresirani dionici.

Konferencija će se održati u hibridnom obliku (online i offline) na engleskom jeziku.

Više o Konferenciji možete vidjeti OVDJE.

Cjeloviti poziv na konferenciju dostupan je OVDJE.

PROGRAM KONFERENCIJE 

Registrirati se možete OVDJE. 

Više o TODO projektu možete vidjeti OVDJE.

Za sve upite obratite se gospođi Petri Đurman na e-mail: pdurman@remove-this.pravo.hr.

ZNANSTVENI ODBOR

izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Igor Čavrak, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Charalampos Alexopoulos, viši istraživač i predavač na Egejskom sveučilištu
izv. prof. dr. sc. Baastian van Loenen, Tehnološko sveučilište Delft
doc. dr. sc. Frederika Welle Donker, Tehnološko sveučilište Delft
doc.dr.sc. Anneke Zuiderwijk, Tehnološko sveučilište Delft
prof. dr. sc. Euripidis Loukis, Egejsko sveučilište
doc. dr. sc. Miroslav Vujić, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc, Željko Bačić / doc. dr. sc. Ana Kuveždić Divjak, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Dragica Šalamon, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu


ORGANIZACIJSKI ODBOR

izv. prof. dr. sc. Marko Jurić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Petra Đurman, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Filip Varga, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Bia Mandžuka, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Martina Erdelić, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Andrea Miletić, poslijedoktorandica, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Top