Vijest
20.07.2022

Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Konferencijsko prevođenje"

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Konferencijsko prevođenje" u akademskoj godini 2022./2023. Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišna specijalistica/sveučilišni specijalist konferencijskoga prevođenja. 

PRAVO UPISA na studij imaju pristupnici koji su stekli diplomu sveučilišnoga četverogodišnjega dodiplomskoga studija ili sveučilišnu diplomu magistra struke uz uvjet polaganja razredbenog ispita.

Prijavi treba priložiti:

  1. Ispunjen obrazac za prijavu
  2. Ovjerenu presliku diplome/rješenja o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, ako je diploma stečena u inozemstvu
  3. Životopis

Prijave se podnose na propisanom obrascu, a prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u obzir. Pristupnik može priložiti dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može pomoći kandidaturi.

PROPISANI OBRAZAC ZA PRIJAVU te sve dodatne obavijesti možete pronaći OVDJE.

ŠKOLARINA iznosi 30.000,00 kuna za kombinacije jezika A-B i A-C1-C2, te 35.000,00 kuna za kombinacije jezika A-B-C, A-B1-B2, A-C1-C2-C3, itd. za akademsku godinu 2022./2023. Školarina se može plaćati u ratama.

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati kandidati koji ispunjavaju uvjete za izlazak na razredbeni ispit. Druga razina odabira bit će razredbeni ispit, koji ima selekcijsku svrhu.

Troškovi razredbenog postupka iznose 500,00 kuna.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 19. kolovoza 2022.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
(s naznakom: NATJEČAJ ZA UPIS NA PDSS KONFERENCIJSKO PREVOĐENJE)
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

Kontakt osoba:
Ana Pribanić, dipl. oec.
Tel.: + 385 (0)1 4698 110
E-mail: apriban@remove-this.unizg.hr

Pristupnici se mogu natjecati za stipendiju Glavne uprave za usmeno prevođenje pri Europskoj komisiji (DG Interpretation) Rok za prijavu za stipendiju je 20. rujna 2022.Top