Vijest
23.05.2022

Izabrani novi članovi HAZU

Na Izbornoj sjednici održanoj 19. svibnja 2022. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti izabrala je sedamnaest novih redovitih članova, pet dopisnih članova i pet članova suradnika HAZU. U skladu s odlukom koja je donesena natpolovičnom većinom glasova ukupnoga broja redovitih članova HAZU, od 17 novoizabranih akademika, njih 11 profesori su Sveučilišta u Zagrebu.

U Razredu za društvene znanosti, za redovitoga člana HAZU izabran je prof. dr. sc. Stjepan Ćosić s Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti prof. dr. sc. Vladislav Tomišić s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta. U Razredu za prirodne znanosti novoizabrani su akademici prof. dr. sc. Ivan Sondi s Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta i prof. dr. sc. Mario Šlaus s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, a u Razredu za filološke znanosti prof. dr. sc. Mateo Žagar s Filozofskoga fakulteta. U Razredu za književnost za nove su redovite članove izabrani prof. dr. sc. Krešimir Bagić s Filozofskoga fakulteta i prof. dr. sc. Sibila Petlevski s Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Red. prof. art. Petar Barišić s Akademije likovnih umjetnosti novi je redoviti član HAZU, u Razredu za likovne umjetnosti. Sa Sveučilišta u Zagrebu su i novi akademici u Razredu za tehničke znanosti: prof. dr. sc. Sven Lončarić i prof. dr. sc. Ivan Petrović s Fakulteta elektrotehnike i računarstva te prof. dr. sc. Bojan Jerbić s Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

Novoizabrani redoviti članovi HAZU s drugih institucija i sveučilišta u Hrvatskoj su: prof. dr. sc. Ivo Piantanida s Instituta Ruđer Bošković (Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti), prof. dr. sc. Stipan Jonjić s Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Razred za prirodne znanosti), prof. dr. sc. Mario Brdar s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i prof. dr. sc. Silvana Vranić s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Razred za filološke znanosti), hrvatski književnik i publicist Ratko Cvetnić (Razred za književnost) i red. prof. art. Kažimir Hraste s Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu (Razred za likovne umjetnosti).

Za dopisne članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabrani su: Tomislav Friščić iz SAD-a (Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti), Philippe Ménard iz Francuske (Razred za filološke znanosti), Josip Mlakić iz BiH (Razred za književnost), Xavier Barral I Altet iz Španjolske (Razred za likovne umjetnosti) i Sofia A. Gubaidulina iz Njemačke (Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju).

Za članove suradnike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabrani su: u Razredu za društvene znanosti dr. sc. Ivana Horbec s Hrvatskoga instituta za povijest, u Razredu za filološke znanosti prof. dr. sc. Nikola Vuletić sa Sveučilišta u Zadru i izv. prof. dr. sc. Ivan Marković s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te u Razredu za književnost hrvatska dramatičarka Tena Štivičić i izv. prof. dr. sc. Maša Kolanović s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prema Zakonu o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Akademija može maksimalno imati 160 redovitih članova, a nakon ovogodišnjih izbora, HAZU ima ukupno 136 redovitih članova114 dopisnih članova i 79 članova suradnika.

Svečano proglašenje novih članova Hrvatske akademije održat će se u srijedu 15. lipnja 2022. u palači HAZU.

Čestitamo svim novoizabranima redovitim i dopisnim članovima te suradnicima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti!Top