Vijest
19.05.2022

Osniva se Gospodarski savjet Metalurškoga fakulteta

Na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak 23. svibnja 2022. u 10 sati održat će se konstituirajuća sjednica Gospodarskoga savjeta Metalurškog fakulteta. Cilj osnivanja Gospodarskoga savjeta je okupiti stručnjake iz sfere znanosti i gospodarstva kako bi razmatrali važna pitanja iz područja djelatnosti Fakulteta – visoko obrazovanje, znanost i suradnja s gospodarstvom.

Zadaće Savjeta uključuju: stvaranje poticajnoga okruženja na Fakultetu u suradnji s gospodarstvom te predlaganja aktivnosti u svrhu rješavanja njihovih potreba i njihovog dinamičnijeg razvoja, praćenje i predlaganje prilagodbi nastavnog programa trendovima tržišta rada i razvoja tehnologije, poticanje razvijanja studijskih programa (provedba i revizija postojećih studijskih programa, izrada novih studijskih programa), financijska potpora odabranih istraživanja, projekata, ocjenskih radova putem zaklade, predlaganje gostujućih predavača iz struke, organiziranja stručnih praksi i stručnih posjeta, prijenos znanja i iskustva iz realnoga sektora prema Fakultetu i obrnuto, poticanje organiziranja radionica, skupova i drugih oblika cjeloživotnog obrazovanja, poticanje izvrsnosti kroz stipendiranje studenata, zapošljavanje završenih studenata, stvaranje ozračja u društvu u kojem je znanost neizostavni čimbenik razvoja gospodarstva, suradnja s gospodarstvenim subjektima i lokalnom samoupravom u svrhu poticanja domaće i strane investicije, međunarodne suradnje i regionalnog razvoja.

Gospodarski savjet kao savjetodavno tijelo bilo bi fokusirano na popularizaciju struke i privlačenje ljudskih resursa, zajedničke znanstveno-istraživačke i stručne projekte te reviziju i poboljšanja nastavnog procesa.

Zainteresirani gospodarski dionici koji su potvrdili svoje sudjelovanje su tvrtke poput: ABS Sisak d.o.o., Almos ljevaonica Kutina d.o.o., Applied Ceramics d.o.o., C.I.O.S. grupa d.o.o., 3D GRUPA-Klaster 3D tehnologija, DUNI ljevaonica obojenih metala, EDC d.o.o., HEP-Proizvodnja d.o.o., INA Industrija nafte d.d., LabEKO d.o.o., LTH AluCast d.o.o., Mikrolux d.o.o, MIV Metalska industrija d.d., Petrokemija d.o.o., STSI d.o.o., Tekum d.o.o., Turbomenhanika d.o.o. Svoje sudjelovanje potvrdili su i imenovani predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Sisačko-moslavačke županije.

 Top