Vijest
21.01.2022

Infrastrukturni projekt Metalurškoga fakulteta "Centar za ljevarstvo – SIMET"

Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu provodi infrastrukturni projekt "Centar za ljevarstvo – SIMET" (KK.01.1.1.02.0020) u okviru Europskoga fonda za regionalni razvoj Operativnoga programa za koheziju i konkurentnost 2014. - 2020. u okviru poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija" s krajnjim rokom provedbe projekta 31. srpnja 2023. Ukupni prihvatljivi troškovi su 40.401.494,36 HRK koje Europska unija sufinancira u stopostotnom iznosu.

Fakultet osnivanjem Centra za ljevarstvo – SIMET želi ojačati kapacitete za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) kroz ulaganje u unaprjeđenje postojeće istraživačke infrastrukture, poboljšati kompetencije nastavnoga osoblja i studenata te pozicionirati Fakultet i općenito metalurški sektor u smislu prepoznavanja i aktiviranja njegovog IRI potencijala.

Svrha Centra ogledat će se u ciljanim istraživanjima u razvoju materijala i transferu tehnologija prema partnerima iz gospodarskoga sektora od ideje do gotovog proizvoda.

Provedba projekta rezultirat će adaptacijom, opremanjem i stavljanjem u funkciju Centra za ljevarstvo – SIMET koji se nalazi u sklopu Metalurškoga fakulteta. Znanstvenoistraživačka oprema nabavljena putem ovoga projekta služit će kvalitetnijem i boljem prijenosu znanja i rezultata istraživanja, poboljšanju umreženosti poduzetnika i proizvodnih procesa, te smanjenju troškova proizvodnje.

Temeljem provedenoga postupka javne nabave za opremanje Centra za ljevarstvo - SIMET instrumentima i znanstvenoistraživačkom opremom za 24 grupe nabave ukupne procijenjene vrijednosti 23.603.141,35 kuna bez PDV-a u ponedjeljak 24. siječnja 2022. u 10 sati u prostorijama Metalurškoga fakulteta bit će potpisani ugovori o nabavi opreme za 14 grupa ukupne vrijednosti 18,932,542.09 bez PDV-a.

Više možete vidjeti OVDJE.Top