Vijest
26.11.2021

Poziv za dostavu prijedloga za izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Odluke o pokretanju postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/21-01/20, Urbroj: 380-020/284-21-1) i Odluke o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/21-01/20, Urbroj: 380-020/284-21-2) koje je Senat donio na 3. sjednici održanoj 16. studenoga 2021., Izborno povjerenstvo za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici održanoj dana 26. studenoga 2021. objavilo je i donijelo 

Poziv za dostavu prijedloga za izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu i Upute za postupak izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu.Top