Vijest
05.10.2021

Znanstveni skup "Trideset godina od stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu"

Znanstveni skup pod nazivom "Trideset godina od stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu" održat će se 8. listopada 2021. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, dvorana VII. s početkom u 9 sati. 

Skup ima za cilj utvrditi i preispitati pravno uređenje državljanstva u Hrvatskoj danas te potaknuti raspravu o perspektivama razvoja hrvatskog državljanstva. Uz navedeno, na skupu će biti analizirani i pravnopovijesni te politološki momenti te će na taj način hrvatsko državljanstvo biti sagledano u širem kontekstu. 

Na skupu će izlaganja održati 17 pozvanih izlagača koji su se u svom dosadašnjem znanstvenom i stručnom radu bavili materijom državljanstva. Sudionicima skupa uvodno će se obratiti dekan Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivan Koprić te predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

PROGRAM

Molimo da se svi koji žele prisustvovati skupu, zbog kapaciteta dvorane, prethodno jave na e-mail izv. prof. dr. sc. Frani Staničiću (frane.stanicic@remove-this.pravo.hr) ili izv. prof. dr. sc. Ivanu Kosnici (ivan.kosnica@remove-this.pravo.hr) .Top