Vijest
13.07.2021

Održane prve dvije faze gradskih laboratorija UNIC projekta

Projekt UNIC Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova koji se od 2020. godine provodi u suradnji 8 europskih sveučilišta kao jednu od svojih važnih komponenti ima pokretanje gradskih laboratorija. Gradski laboratoriji zamišljeni su kao fizička ili virtualna mjesta rasprave radi utvrđivanja ključnih izazova i generiranja potencijalnih rješenja povezanih s pitanjima s kojima se suvremeni gradovi suočavaju. 

Temeljem dvije provedene faze gradskih laboratorija, izrađen je opsežan IZVJEŠTAJ u kojemu je gradu Zagrebu predložen instrument za procjenu kapaciteta otpornosti, utvrđene su jake i slabe strane kada je riječ o otpornosti Grada te, sukladno detektiranim problemima, obrazložena su rješenja koja bi mogla doprinijeti većoj otpornosti grada Zagreba.

Od 14. do 25. svibnja 2021. održan je prvi ciklus gradskoga laboratorija pod nazivom „Otporan Zagreb“. Usmjerenost je bila ka propitivanju kapaciteta otpornosti Grada na krizne događaje. Sveukupno je održano deset virtualnih tematskih rasprava koje su započele s temom „Upravljanje i ljudski resursi u doba krize“. Nakon nje je uslijedio niz rasprava koje su obuhvatile teme od sustava upravljanja u krizama i izgradnje vizije razvoja zajednice preko financijske pismenosti i upravljanja financijskim resursima kao doprinosa upravljanja krizama, pa do tema kao što su tehnološka i inovativna rješenja za suočavanje s krizama i prirodnih resursa u funkciji jačanja otpornosti Grada na krizne događaje.

U radu prvoga gradskog laboratorija sudjelovalo je više od 230 sudionika iz akademske zajednice, profesora i studenata, predstavnika gradske uprave, organizacija civilnoga društva, javnih službi te predstavnika poslovnoga sektora. Aktivnosti gradskoga laboratorija koncipirane su u tri faze pri čemu je prva bila namijenjena otvaranju pitanja i problemskih područja povezanih s kapacitetima otpornosti Grada na krize dok su druga i treća faza usmjerene na generiranje potencijalnih rješenja i mogućnosti za njihovu implementaciju.

Tijekom sesija u okviru prve faze gradskih laboratorija, identificirane su četiri temeljne skupine problema: nedostatak cjelovitoga sustava upravljanja krizama od prevencije (preko reagiranja i postupanja do oporavka te izostanak vizije o razvoju grada u budućnosti), neadekvatno komuniciranje u krizama, nedovoljna senzibiliziranost za specifičnosti ranjivih društvenih grupa i nedostatak inkluzivne perspektive u sustavu upravljanja krizom te nedostatna znanja, vještine i usvojeni obrazac ponašanja građana i stručnjaka o djelovanju u krizama, o prevenciji rizika do aktiviranja različitih resursa koji mogu pomoći u nošenju s krizama.

U drugoj fazi gradskih laboratorija 29. i 30. lipnja 2021., rješenja na identificirane probleme tražili su domaći i sudionici s jednoga od partnerskih sveučilišta UNIC konzorcija (Sveučilište Cork). U ovoj fazi gradskih laboratorija sudjelovalo je 50 sudionika iz različitih sektora. Tako su domaći stručnjaci imali priliku dobiti uvid u model upravljanja krizama kojeg je razvilo Sveučilište u Corku, pod vodstvom profesorice Karen Naville, voditeljice centra za otpornost i kontinuitet poslovanja (više možete vidjeti OVDJE).Top