Vijest
02.04.2021

Sveučilište u Zagrebu još jednom pokazalo svoj inovacijski potencijal

Na temelju Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“, a u sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., devet sastavnica Sveučilišta u Zagrebu potpisalo je s resornim Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH ugovore u vrijednosti od 124,6 milijuna kuna za provedbu  prijavljenih projekata.


Tablica s detaljnijim podatcima o projektima

Cilj je poziva bio usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podupirući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom, a u skladu s tematskim i podtematsko-prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske.

U okviru postupka ukupno je odobren 31 projekt, od čega 22 projekta koja su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, što čini gotovo 70 posto ukupne vrijednosti poziva. Od dodijeljena 177,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava, sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ugovorile su čak 124,6 milijuna kuna financiranja.

Riječ je o Agronomskom fakultetu (jedan projekt), Fakultetu elektrotehnike i računarstva (šest projekta), Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije (tri projekta), Fakultetu strojarstva i brodogradnje (šest projekta), Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu (jedan projekt), Geotehničkom fakultetu (jedan projekt),  Građevinskom fakultetu (dva projekta), Medicinskom fakultetu (jedan projekt) i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu (jedan projekt). Bespovratna sredstva za provedbu projekta osigurana su iz Europskoga fonda za regionalni razvoj.

Financiranje je namijenjeno provedbi primijenjenih istraživanja koja su u fazi industrijskoga istraživanja i/ili eksperimentalnoga razvoja. Projekti se provode u suradnji s dionicima iz poslovnoga sektora koji su projektni partneri znanstvenim institucijama.Top