Vijest
09.04.2021

LERU CE7 SEMINAR 2021: Otvorena znanost – prijelaz na Viziju 2030. i budućnost sveučilišta / Open Science - A Transition to the 2030 Vision and the Future of Universities

Sveučilište u Zagrebu, u suradnji s Ligom europskih istraživačkih sveučilišta (LERU), organizira u ponedjeljak 12. travnja 2021. seminar o otvorenoj znanosti i  njenoj perspektivnoj budućnosti u sklopu serije "Seminari LERU CE7 skupine 2021"Cilj je seminara prikupiti poticajna gledišta i neke primjere dobre prakse u prijelazu na otvorenu znanost prema studiji Vizija 2030. i budućnost sveučilišta.

Seminar je od posebnoga interesa članicama CE7 skupine i Lige europskih istraživačkih sveučilišta, stručnjacima koji prakticiraju otvorenu znanosti, entuzijastima i kreatorima politike.

Fokus je jutarnje sjednice predstavljanje najsuvremenije otvorene znanosti, usmjerene znanju i dijeljenju iskustva u Hrvatskoj i članicama LERU CE7 skupine. Tijekom popodnevne sjednice diskutirat će se o otvorenoj znanosti s točke gledišta europske politike. Predstavnici Europske komisije i Lige europskih istraživačkih sveučilišta iznijet će svoja stajališta i dati uvod u poticajne prezentacije o holističkim pristupima sveučilišta otvorenoj znanosti te njezinoj integraciji u kontekstu nacionalne politike, kao i perspektivne vizije za 2030. godinu.

Zbog aktualnih okolnosti vezanih uz pandemiju bolesti COVID-19 i ograničenja putovanja, seminar će se odvijati na daljinu putem ZOOM platforme.

Seminar možete pratiti putem sljedeće POVEZNICE, a raspored pogledajte OVDJE.

Prijaviti se možete putem sljedećega OBRASCA.

______________________________________________________________________________________

On the 12th of April 2021, the University of Zagreb from Croatia, in coordination with the League of European Research Universities (LERU) is organising a Seminar on Open Science and its forward looking future in the scope of LERU CE7 Seminar 2021 series.

The seminar aims at bringing together inspiring viewpoints and some best practice examples of transition to Open Science towards its 2030 Vision and the Future of Universities. The seminar is of interest to CE7 and LERU members, the Open Science practitioners, enthusists and policymakers.

The focus of the morning session is at presenting the state of the art of Open Science in Croatia and LERU CE7 members aimed at knowledge and experience sharing. The afternoon session aims at discussing the Open Science from the European policy context point of view. The representatives of the European Commission and LERU will share their views and set the scene for the inspiring presentations that will follow on the topics of the holistic approaches of Universities towards Open Science and its integration into the national policy context as well as its forward looking 2030 vision.

Due to ongoing COVID-19 circumstances and the travel restrictions, this seminar will take place online via the ZOOM platform for which the access link is the FOLLOWING.

Please find the Agenda HERE. 

Please find the registration link HERE and check this website on regular basis prior to the event as all eventual changes and updates regarding the seminar will be published here.

 

Contact details for all questions:

Iva Budimir - ibudimir@remove-this.unizg.hr

UNIZG            LERUTop