Vijest
15.02.2021

Rektor predlaže Senatu Sveučilišta u Zagrebu imenovanje novoga o.d. dekana Filozofskoga fakulteta

Na sjednici održanoj 12. veljače 2021. Sveučilišni je savjet nakon rasprave o stanju na Filozofskom fakultetu donio zaključke. Prema članu 26. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišni je savjet, osim što je savjetodavno, i nadzorno tijelo Sveučilišta, te su sukladno tome zaključci toga tijela obvezujući.

S obzirom da je zaključeno da se od Rektora očekuje da u najskorijem roku predloži Senatu Sveučilišta u Zagrebu imenovanje novoga o.d. dekana Filozofskoga fakulteta, Rektor je postupio prema navedenom.

Prvoga radnog dana nakon održane sjednice Sveučilišnog savjeta, a nakon većega broja konzultacija o potencijalnim kandidatima, formiran je prijedlog koji je prihvaćen na sjednici Rektorskoga kolegija u širem sastavu, dana 15. veljače 2021. i uvršten je u dnevni red sjednice Senata koja će se održati u utorak, 16. veljače 2021.

Time je Rektor postupio prema zaključcima relevantnoga sveučilišnog tijela.

 Top