Vijest
15.12.2020

Erasmus+ mobilnost studenata i osoblja u vrijeme pandemije koronavirusa SARS-CoV-2

Međunarodna mobilnost studenata i sveučilišnih djelatnika vrlo je važan aspekt internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu i obuhvaća različite oblike međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu. Prema Strategiji internacionalizacije za razdoblje 2014. – 2025., to je jedan od čimbenika četiriju temeljnih smjerova razvoja sadržaja strategije.

Mobilnost se ostvaruje na temelju raznih međunarodnih i sveučilišnih programa, uključujući Erasmus+ program za obrazovanje, usavršavanje i mlade koji je najveći program međunarodne razmjene u okviru kojega se ostvaruje mobilnost pojedinaca u svrhu učenja i usavršavanja.

Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu piše i dostavlja projektne prijedloge na natječajima Europske komisije te provodi natječaje za sljedeće mobilnosti:za program Erasmus+ u području visokoga obrazovanja – ključnu aktivnost 1, Mobilnost u svrhu učenja za pojedince unutar Europske unije odnosno tzv. programskih zemalja i za program Erasmus+ između europskih zemalja sudionica u programu i tzv. partnerskih ne-europskih zemalja.

Pandemija koronavirusa SARS-CoV-2 od početka izbijanja u Kini u siječnju 2020. te nakon širenja na globalnoj razini ima izravan učinak na akademski život, studiranje i rad na svim svjetskim sveučilištima uključujući i naše sveučilište. Osobiti izazov je zabilježen, i još uvijek traje, u području međunarodne akademske suradnje, napose aktivnosti fizičke mobilnosti studenata i sveučilišnog osoblja.

Fizički model studiranja u predavaonici napose je važan za studente prvoga semestra ili pak za strane studente (studente na razmjeni). Prelaskom na online izvođenje nastave strani studenti su ograničeni, ne samo u iskustvu studiranja, nego i u izvannastavnom životu studenata u tuđini: slobodnim aktivnostima, sportu, kulturi, učenju stranoga jezika uživo i napose socijalnom druženju i komunikaciji uživo; kao najvećem dobru za razvoj mladih ljudi, novih ideja i prijenosa znanja.

Međutim, uprkos navedenim ograničenjima i izazovima, a prema preporuci Europske komisije, međunarodna akademska suradnja se nastavlja u svim programima, posebice unutar EU. Tako je središnjem uredu za međunarodnu suradnju na javnom natječaju Europske komisije za 2020. dodijeljen projekt mobilnosti za programske zemlje (KA103) iz programa Europske unije, za ak. god. 2020./21. u ukupnom iznosu bespovratnih sredstava od  3.888.540,00 EUR.

Mobilnost studenata

Na natječajima za studente SuZ (2.480.000,00 EUR za studijski boravak i 926.640,00 EUR za stručnu praksu za oba semestra ak. god. 2020./2021), zabilježili smo smanjenje broja studentskih prijava i veći broj odustanaka studenata od mobilnosti, kao direktnu posljedicu pandemije koronavirusa.

Na postavljenoj poveznici sažeti su podaci za tri akademske godine, za mobilnosti dolaznih stranih studenata i za mobilnosti odlaznih domaćih studenata.

Iz brojčanih podataka vidljivo je sljedeće: 

- ak. god. 2018./2019. – bez značajnih vanjskih utjecaja; svi prikazani podaci su zaključeni i bez promjena
- ak. god. 2019./2020. – krajem zimskoga i početkom ljetnoga semestra pojavila se pandemija koronavirusa; domaći studenti su u znatnom broju otkazivali međunarodne mobilnosti; strani studenti su manje otkazivali mobilnost, ali su više prekidali započetu mobilnost na Sveučilištu u Zagrebu što znači da prelaskom na online studiranje nisu imali sve potrebne ispunjene uvijete za priznavanjem ishoda studiranja ili fakulteti nisu omogućili polaganje ispita online; uz napomenu da je projekt vremenski produžen do konca kalendarske 2020. godine, upravo uslijed više sile - pandemije koronavirusa
- ak. god. 2020./2021. – nastavak pandemije;  manji broj stranih studenata je stigao na razmjenu na SuZ; manji broj i domaćih studenata je otišao; neki studenti se radi pandemije uopće ne prijavljuju za mobilnost ili otkazuju istu nakon što su već dobili stipendiju; Studentska praksa bilježi iste negativne rezultate, uz napomenu da je natječaj za 2. krug studentske prakse u tijeku.

Mobilnosti osoblja

Međunarodna mobilnost osoblja također je pod izravnim utjecajem pandemije i to još više nego kod studentske populacije. Za mobilnosti nastavnoga i nenastavnoga osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA103) - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja u akademskoj godini 2020./2021., dodijeljen nam je ukupan iznos od 205.700,00 EUR:  93.500,00 EUR za aktivnosti u svrhu podučavanja (STA) i 112.200,00 EUR za aktivnosti u svrhu osposobljavanja (STT).

Brojčani rezultati mobilnosti Erasmus+ za (ne)nastavno osoblje su kako slijedi: 

- ak. god. 2019./2020.: STA: planirano 110, uspješno odrađeno 43, ostali su zbog pandemije odustali ili su prebačeni u ak. god. 2020./2021.
- ak. god. 2019./2020.: STT: planirano 116, uspješno odrađeno 48, ostali su zbog pandemije odustali ili su prebačeni u 2020./2021.
- ak. god. 2020./2021.: još nije bilo odustanaka zbog pandemije, odgađaju se mobilnosti za kasniji period; još nitko nije javio da bi mobilnost odradio online.

Utjecaj pandemije na međunarodne mobilnosti studenata i nastavnika izvan EU još više su pod negativnim utjecajem pandemije. Sveučilištu u Zagrebu dodijeljen je novi projekt akademske mobilnosti: Erasmus+ Projekt mobilnosti između programskih europskih i partnerskih ne-europskih zemalja (KA107)  s ukupnim proračunom u iznosu od 558.620,00 EUR kojim će se podržati mobilnost između SuZ i 51 partnerskom institucijom iz 28 zemalja. S obzirom na dodijeljena sredstva kao i broj uključenih partnera, ovo je ujedno i najveći projekt unutar Republike Hrvatske ovakvoga tipa. Projekt traje 36 mjeseci, počevši od 1. kolovoza 2020. do 31. srpnja 2023. Središnji ured za međunarodnu suradnju će prve natječaje za svoje studente i osoblje organizirati na proljeće/ljeto 2021., ovisno o globalnoj epidemiološkoj situaciji pandemije koronavirusa SARS-CoV-2.

Dakle zaključno, Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu nastavlja provedbu svih međunarodnih programa mobilnosti, uprkos izvanrednim i jako otežanim radnim uvjetima nastalim uslijed pandemije koronavirusa SARS-CoV-2, ali i dislokacije zaposlenika iz potresom oštećene zgrade u Ulici kralja Zvonimira 8.

dr. phil. Branka Roščić, voditeljica Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju i zaposlenici UredaTop