Vijest
01.12.2020

Docentica Vlatka Lemić sa Sveučilišta u Zagrebu postala članicom Savjetodavnoga odbora Europeane

Europeana je središnja europska digitalna platforma za kulturnu baštinu koja putem svojih zbirki omogućuje pristup do više od 50 milijuna digitaliziranih predmeta. Djelovanje Europeane odražava evoluciju europskih kulturnih politika i stručnih pristupa digitalizaciji kulturne baštine, a njezina je aktualna misija osnaživati sektor kulturne baštine u svojoj digitalnoj transformaciji.

U studenome 2020. izabran je novi Savjetodavni odbor Europeane (Europeana Advisory Board) članicom kojega je postala i doc. dr. sc. Vlatka Lemić sa Sveučilišta u Zagrebu.

Europeana razvija stručnost, alate i politike za prihvaćanje digitalnih promjena i podržava partnerstva koja potiču inovacije. Većina ovih aktivnosti usmjerena je na razvoj tehnologija digitalizacije, digitalno očuvanje i inovativne kulturne projekte koji će učiniti kulturnu baštinu dostupnom svima i poboljšati njezinu vidljivost.

Projekt izgradnje Europeane prošao je različite strateške i organizacijske faze, uz posljednje restrukturiranje prije dvije godine kada je uspostavljena Europeana Foundation kao neovisna organizacija za vođenje ove platforme.Top