Vijest
13.11.2020

Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Upravljanje gradom"

Sveučilište u Zagrebu i Centar za poslijediplomske studije raspisuje Natječaj za upis na SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ UPRAVLJANJE GRADOM u akademskoj godini 2020./2021. pete generacije polaznika za stjecanje akademskoga naziva: sveučilišni specijalist upravljanja gradom.


Na studij se mogu upisati pristupnici:

  • koji su, u društvenom području (ekonomija, pravo, politologija, informacijske znanosti, sociologija, psihologija, odgojne znanosti, socijalna geografija i demografija, socijalni rad, socijalna pedagogija), u biomedicinskom području (javno zdravstvo i zdravstvena zaštita), biotehničkom području (agronomija, šumarstvo, prehrambena tehnologija), humanističkom području (povijest, arheologija, filozofija, znanost umjetnosti, povijest umjetnosti), tehničkom području (arhitektura i urbanizam, geodezija, građevinarstvo, tehnologija prometa i transporta) i umjetničkom području (arhitektura i dizajn) stekli diplomu sveučilišnog dodiplomskog (prema starom programu)  ili diplomskog studija;
  • koji su diplomirali na sastavnicama drugih srodnih znanstveno-nastavnih područja uz obvezu polaganja razlikovnih ispita;
  • koji aktivno znaju jedan svjetski jezik.

Prijavi treba priložiti:

  1. ispunjen obrazac za prijavu;
  2. ovjerenu presliku diplome;
  3. životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti te popisom radova (ako ih ima);
  4. potvrdu o položenim ispitima s ocjenama diplomskog studija (prijepis ocjena).

Prijave se podnose na propisanim obrascima. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u obzir.

Poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje gradom traje četiri semestara. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova.

Školarina iznosi 40.000,00 kuna, 10.000,00 kuna po semestru (za polaznike kojima školarinu plaća poslodavac studij iznosi 36.000,00 kn, odnosno 9.000,00 kn po semestru, ako se plaća za najmanje 5 polaznika). Moguće je plaćanje u ratama.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 31. prosinca 2020.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
(s naznakom za: UPRAVLJANJE GRADOM)
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

Obrazac za prijavu i program studija možete vidjeti OVDJE, a za dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: apriban@remove-this.unizg.hr ili na telefon 01/4698-110.Top