Vijest
13.11.2020

Dobitnici Državne nagrade za znanost za 2019. godinu

Odbor za podjelu Državnih nagrada za znanost, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 11. studenoga 2016. godine (Narodne novine, br. 105/16.), na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), na 6. sjednici održanoj 9. studenoga 2020. godine donio je Odluku o dodjeli Državnih nagrada za znanost za 2019. godinu.

Ukupno je dodijeljeno 29 državnih nagrada za znanost za 2019. godinu.

I. Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

- područje tehničkih znanosti:
1. prof. dr. sc. Branko Jeren, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

- područje biotehničkih znanosti:
2. prof. dr. sc. Jasmina Havranek, Agencija za znanost i visoko obrazovanje

- područje humanističkih znanosti:
3. akademik Ivan Supičić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

II. Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

 • područje prirodnih znanosti:

1. dr. sc. Vedrana Filić Mileta, Institut Ruđer Bošković
2. prof. dr. sc. Krešimir Kumerički, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3. prof. dr. sc. Josip Tambača, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 • područje tehničkih znanosti:

4. prof. dr. sc. Sandra Bischof, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
5. prof. dr. sc. Hrvoje Kozmar, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
6. doc. dr. sc. Petar Šolić, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

 • područje biomedicine i zdravstva:

7. prof. dr. sc. Maja Čikeš, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klinički bolnički centar Zagreb
8. doc. dr. sc. Marinko Rade, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopediju „Martin Horvat“ Rovinj

 • područje biotehničkih znanosti:

9. prof. dr. sc. Jurislav Babić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
10. prof. dr. sc. Renata Bažok, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
11. prof. dr. sc. Danijela Bursać Kovačević, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 • područje društvenih znanosti:

12. prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
13. prof. dr. sc. Enes Kulenović, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

 • područje humanističkih znanosti:

14. znanstvene suradnice: dr. sc. Valentina Gulin Zrnić, Institut za etnologiju i folkloristiku i prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
15. doc. dr. sc. Martin Previšić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

III. Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

 • područje prirodnih znanosti:

1. dr. sc. Vlatka Filipović Marijić, Institut Ruđer Bošković

 • područje tehničkih znanosti:

2. dr. sc. Marijana Borić, Zavod za povijest i filozofiju znanosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

 • područje biotehničkih znanosti:

3. znanstveni suradnici: prof. dr. sc. Darko Kiš, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i prof. dr. sc. Sanja Kalambura, Veleučilište Velika Gorica

 • područje društvenih znanosti:

4. prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

 • područje humanističkih znanosti:

5. dr. sc. Ana Šverko, Institut za povijest umjetnosti - Centar „Cvito Fisković“ u Splitu
 

IV. Godišnjom nagradom za znanstvene novake nagrađuju se:

 • područje prirodnih znanosti:

1. dr. sc. Ivor Lončarić, Institut Ruđer Bošković

 • područje tehničkih znanosti:

2. dr. sc. Željko Penga, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

 • područje biomedicine i zdravstva:

3. Lucija Tudor, mag. mol. biol., Institut Ruđer Bošković

 • područje biotehničkih znanosti:

4. dr. sc. Vlatko Galić, Poljoprivredni institut u Osijeku

 • područje društvenih znanosti:

5. dr. sc. Stjepan Srhoj, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku

 • područje humanističkih znanosti:

6. Josip Parat, mag. archeol., mag. hist., mag. philol. graec., mag. philol. lat., Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje.

OBRAZLOŽENJA

Državne nagrade za znanost 
Dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci. Zakonom o hrvatskim državnim nagradama za znanost predviđena je dodjela četiriju vrsta državnih nagrada za znanost. To su nagrada za životno djelo, godišnja nagrada za znanost, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnja nagrada za znanstvene novake.

Nagrada za životno djelo
Dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata rada znanstvenoistraživačke djelatnosti. Svake godine može se podijeliti do šest nagrada za životno djelo.
Top