Vijest
15.07.2020

Konačni rezultati Natječaja za sufinanciranje studentskih programa za 2020.

Nakon isteka roka za žalbe, koji je bio od 3. do 10. lipnja 2020., Povjerenstvo za provedbu Natječaja za sufinanciranje studentskih programa donijelo je konačan prijedlog raspodjele novčanih sredstava. Prijedlog je u okviru proračuna Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2020. usvojila Skupština Studentskoga zbora, a suglasnost je dao i Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 11. redovitoj elektroničkoj sjednici 14. srpnja 2020.

REZULTATI NATJEČAJA za sufinanciranje studentskih programa za 2020.

Sredstva za studentske programe bit će doznačena na račune sastavnica na kojima studiraju prijavitelji programa. Potvrdu o dodijeljenim sredstvima možete zatražiti na studentski.zbor@gmail.com

Prijavitelji programa obvezni su računovodstvu fakulteta/akademije dostaviti potpuno financijsko i programsko izvješće o provedenom programu, najkasnije 30 dana od završetka provedbe, a naknadno isto učitati i u aplikaciju za potrebe Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu.

Povjerenstvo je djelovalo u sastavu: prof. dr. sc. Klaudio Pap (Grafički fakultet), izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković (Katolički bogoslovni fakultet), prof. dr. sc. Lajoš Žager (Ekonomski fakultet) te studenti Ivan-Pavao Boras (Fakultet strojarstva i brodogradnje), Krešimir Domazet (Stomatološki fakultet), Mihovil Mioković (Ekonomski fakultet) i Josip Periša (Filozofski fakultet).

Aplikacija za prijavu programa i podnošenje izvještaja u koju se ulazi putem AAI identiteta (aktivna nakon ljetnih praznika).Top