Vijest
14.07.2020

Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio odluku rektora o suspenziji prof. dr. sc. Vesne Vlahović-Štetić s dužnosti dekanice Filozofskoga fakulteta

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 11. redovitoj elektroničkoj sjednici, koja je održana 14. srpnja 2020. u vremenu od 12 do 18 sati, potvrdio je odluku rektora prof. dr. sc. Damira Borasa o suspenziji prof. dr. sc. Vesne Vlahović-Štetić s dužnosti dekanice Filozofskoga fakulteta.

Senat je odluku donio dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Senata, pri čemu je od ukupno 70 članova Senata glasovanju pristupilo 67 članova. Za odluku o potvrdi suspenzije glasovalo je 48 članova Senata, dok je 12 članova glasovalo protiv, a sedam je članova ostalo suzdržano.

Odluku o suspenziji dekanice Filozofskoga fakulteta rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 8. srpnja 2020. zbog ozbiljnoga i trajnoga kršenja zakona i Statuta Sveučilišta u Zagrebu te na njima temeljenih odluka. Odluka je prema zakonskim i statutarnim odredbama podlijegala potvrdi Senata.

Senat je također potvrdio i odluku rektora kojom je za obnašatelja dužnosti dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu do izbora novog dekana imenovan prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga.

Na sjednici je imenovano i pet obnašatelja dužnosti prodekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: doc. dr. sc. Tomislav Galović s Odsjeka za povijest, doc. dr. sc. Vinko Kovačić s Odsjeka za talijanistiku, doc. dr. sc. Naida Mihal Brandl s Katedre za judaistiku, izv. prof. dr. sc. Ana Munk s Odsjeka za povijest umjetnosti i izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina s Odsjeka za komunikacijske i informacijske znanosti.


Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu od 14. srpnja 2020. o potvrdi suspenzije dekanice Filozofskoga fakulteta

Odluka Senata Senata Sveučilišta u Zagrebu od 14. srpnja 2020. o imenovanju obnašatelja dužnosti dekana i prodekana Filozofskoga fakultetaTop