Vijest
09.06.2020

Sveučilište u Zagrebu i deset sastavnica Sveučilišta nove kolektivne članice Udruge inovatora Hrvatske

Na inicijativu Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Izvršni odbor Udruge inovatora Hrvatske na svom 2. zasjedanju održanom 2. lipnja 2020. godine u prostorijama tvrtke TEHNIX d.o.o., donio je Odluku o prijemu, uz Sveučilište u Zagrebu, i deset sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta prometnih znanosti, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Građevinskoga fakulteta, Grafičkoga fakulteta, Metalurškoga fakulteta, Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta, Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta i Šumarskoga fakulteta) kao novih kolektivnih članica u članstvo Udruge inovatora Hrvatske.

Kolektivnim članstvom u Udruzi inovatora Hrvatske sastavnice Sveučilišta u Zagrebu sudjelovat će u aktivnostima stvaranja inovacijske zajednice koja je sposobna predvidjeti, stvarati i reagirati na prilike koje joj se pružaju, te nastojati unaprijediti organizacijsko djelovanje i stvoriti kvalitetan temelj izgradnji inovacijskoga sustava u Hrvatskoj, a time i razvoja hrvatskoga gospodarstva temeljenoga na inovativnome potencijalu.

Predsjednik Udruge inovatora Hrvatske Ivan Bračić izjavio je da je to već dugo priželjkivano i da se raduju što se dugogodišnja suradnja s prorektorom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenkom Šimpragom, koji je aktivno zagovarao vrijednosti inovatorstva, nastavila na ovakav pozitivan način. Velika je mogućnost da će se sada otvoriti put i drugim sastavnicama zagrebačkoga Sveučilišta da slijede primjer fakulteta koji su pristupili članstvu te su u Udruzi iznimno ponosni zbog toga.

Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu rekao je  da već petnaest godina surađuje s Udrugom inovatora Hrvatske, kroz sudjelovanje na Međunarodnoj izložbi inovacija ARCA, ostalim renomiranom sajmovima i izložbama u svijetu te organiziranjem brojnih predavanja. Fakulteti su se pokazali vrlo aktivni i na Sveučilištu je u suradnji s rektorom Sveučilišta prof. dr. sc. Damirom Borasom odredio i promovirao inovacije kao treću misiju Sveučilišta. Ulaskom fakulteta i samoga Sveučilišta u Udrugu inovatora Hrvatske nastavit će se iznimno kvalitetna suradnja i kroz brojne projekte fakulteta, promociju, inovacije i suradnju te svoj doprinos dati i gospodarstvu.

Tvrtka TEHNIX d.o.o. je, kao domaćin ovoga sastanka, dugogodišnji član Udruge inovatora Hrvatske i jedan je od primjera uspješne suradnje sa sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu i Akademijom tehničkih znanosti.

Sveučilište u Zagrebu prepoznaje važnost obrazovanja, znanosti, inovacija i transfera znanja i tehnologije kao razvojnih prioriteta dugoročnoga ekonomskog napretka i društvene stabilnosti Republike Hrvatske. Svjesno važnosti svoje uloge, Sveučilište u Zagrebu, u okviru svoje treće misije, nastoji stvoriti okružje koje omogućuje i potiče interakcijske i transferne mehanizme suradnje u znanosti i tehnologiji između istraživačke zajednice, inovativnoga gospodarstva i društvene djelatnosti.

Sukladno tome, Sveučilište u Zagrebu je 15. listopada 2015. godine potpisalo Sporazum o suradnji s Udrugom inovatora Hrvatske temeljem kojeg je do danas nastavilo graditi odnose s dionicima u inovacijskom sustavu i pružati svojim sastavnicama mogućnost da svoje inovativne projekte predstave ne samo domaćoj, nego i međunarodnoj javnosti.Top