Vijest
08.06.2020

FOI uvodi obaveznu stručnu prasku i na preddiplomsku razinu sveučilišnoga studija

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu među prvima od javnih visokih učilišta u Hrvatskoj uvodi sustav obavezne stručne prakse na preddiplomsku razinu sveučilišnoga studija, financiran sredstvima iz europskoga projekta. Radi se o jednom od glavnih ciljeva projekta Study4Career, kojim je osigurano gotovo 4 milijuna kuna za poboljšanje postojećega i uvođenje novoga modela stručne prakse za studente preddiplomskog studija "Informacijski sustavi i Poslovni sustavi".  

Naime, studenti FOI-ja već niz godina obavljaju obaveznu stručnu praksu na posljednjoj godini diplomskih studija "DS Informatika i DS Ekonomika poduzetništva", ali i trogodišnjega preddiplomskoga stručnog studija "Primjena informacijske tehnologije u poslovanju - PITUP".

"Organizacijom stručne prakse u formi job shadowinga i na preddiplomskom sveučilišnom studiju želimo unaprijediti sustav stručne prakse koji studentima omogućuje priliku za rano orijentiranje i profesionalno profiliranje, uvid u zanimanja, radna mjesta i radne zadatke u području IT-a, čime im se daje prilika da identificiraju područje svoga interesa i bave se njime u praktičnom dijelu svoga završnog rada" – poručuje dekanica FOI-ja izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep.


Centar za podršku studentima i razvoj karijera kao nositelj aktivnosti na FOI-ju

FOI-jev Centar za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK) s radom je krenuo 2012., a u samo nekoliko godina intenzivnoga rada sa studentima na razvoju i provođenju studentskih aktivnosti i stručne prakse u suradnji s poslodavcima vrlo brzo postaje pionir među takvim centrima u Hrvatskoj. Kao takav prepoznat je kao primjer dobre prakse i na europskoj razini, stoga će upravo on biti glavni nositelj projektnih aktivnosti na FOI-ju.

"Prošle godine Centar je temeljem dugogodišnjega iskustva i povratnih informacija studenata te praćenjem njihovih potreba u području razvoja karijera osmislio aktivnosti za projekt pod nazivom Study4Career, ukupne vrijednosti 3.939.784,99 kuna. Iznos koji sufinancira Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda je 3.348.817,24 kuna, a partneri u provedbi aktivnosti za studente i poslodavce su Tehnološki park Varaždin, Institut za razvoj i inovativnost mladih (IRIM) te tvrtka Northwest Agency“ – kaže voditeljica projekta i CPSRK-a doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić te dodaje da će na aktivnostima u najvećoj mjeri raditi i stručnjaci iz CPSRK-a - Amalija Koren Cavaleiro, Romina Kućar i Zoran Tanasić.


Ciljevi projekta i očekivani rezultati

Ovim projektom FOI će, zajedno s partnerima, nastojati unaprijediti kvalitetu postojećih modela stručne prakse, razviti novi model stručne prakse za sveučilišni preddiplomski studij "Informacijski sustavi i Poslovni sustavi" te razviti model učenja kroz rad za studente preddiplomskih i diplomskih studija. Također, ovim će se projektom ojačati kompetencije nastavnoga i nenastavnoga osoblja za provedbu nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, a ono što je studentima najvažnije – omogućit će im se stjecanje radnoga iskustva i praktičnih vještina kroz provedbu stručne prakse i unaprjeđenje rada Centra za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK).

"Jedna od značajnijih aktivnosti jest i izrada inovativne aplikacije za podršku radu CPSRK-a koja će omogućiti lakše povezivanje studenata i poslodavaca te biti jedna od prvih aplikacija za podršku sveobuhvatnom radu karijernoga centra, evidenciji studentskih izvannastavnih aktivnosti i njihovom karijernom usmjeravanju za vrijeme studija" – ističe doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić.

U provedbu ovog projekta bit će uključeno ukupno 35-ero pripadnika nastavnoga i nenastavnoga osoblja FOI-ja te 70-ero studenata preddiplomskoga studija koji će provoditi projekte u suradnji s poslodavcima. Važno je spomenuti i to da će sve do ožujka 2023., u raznim aktivnostima CPSRK-a, sudjelovati više od 500 studenata te će najmanje njih 415 sudjelovati u provođenju stručne prakse.

Aktivnosti na projektu su, unatoč nepovoljnim epidemiološkim uvjetima, započele u ožujku ove godine, i to u online izdanju. U nastavku provedbe projekta za studente u planu su i stručne akademske i karijerne radionice, posjete tvrtkama te inozemnim sveučilištima i inozemnom maker space-u – naglašava koordinatorica projektnih aktivnosti Amalija Koren Cavaleiro iz CPSRK-a. Značajan dio sredstva iz projekta bit će usmjeren i na nabavu suvremene informatičke opreme koju će studenti koristiti za rad na spomenutim aktivnostima.Top