Vijest
25.02.2020

Sveučilišni kolegij 'Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom' u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.

Izborni sveučilišni kolegij Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom dostupan je za upis svim studentima i studenticama koji su upisani na bilo koju sastavnicu Sveučilišta - fakultet ili akademiju - na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini.

Uvjet za upis kolegija je poznavanje studenta s invaliditetom (studenta s oštećenjem vida, sluha ili motorike) kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje kolegij bude student asistent ("par"). Isto tako, potrebno je da "par" bude s istoga studijskog programa i iste razine studija s obzirom na upisani semestar/godinu.

Trajanje kolegija je jedan semestar te student koji ispuni sve obveze realizira 5 ECTS bodova. Kolegij se održava na rektoratu Sveučilišta u Zagrebu i/ili jednoj od sastavnica Sveučilišta, podložno dogovoru nakon upisa. Kolegij je jednosemestralan te obuhvaća 15 sati predavanja i 105 sati vježbi.

Što kolegijem studenti dobivaju?
Iskustvo i znanje u:
• pružanju vršnjačke potpore studentu/ici s invaliditetom u akademskom okruženju
• osvješćivanju prepreka i mogućnosti osoba/studenata s invaliditetom
• održavanju kvalitetnih socijalnih kontakata u kontekstu vršnjačke potpore
• preispitivanju društvenog konteksta i vlastitih stavova/vrijednosti prema osobama s invaliditetom
• prepoznavanju etičkih izazova u pružanju vršnjačke potpore
Vještine koje mogu pomoći u različitim životnim, osobnim i profesionalnim situacijama:
• akademske vještine (organiziranje i planiranje učenja, suradničko učenje..)
• praktične vještine (vještine pružanja potpore korisne u svakodnevnom životu..)
• socijalno-emocionalne vještine (empatija, tolerancija, postavljanje granica u odnosima..)
• komunikacijske vještine

Zainteresirani studenti se mogu javiti koordinatoru za studente s invaliditetom na matičnom fakultetu ili akademiji te Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu u SN „Stjepan Radić“, Jarunska 2, Zagreb:
e-mail: uredssi@remove-this.unizg.hr
tel.: 01/ 4564 405
mob.: 099 4593 578Top