Vijest
15.02.2020

FOI: upisano pet novih standarda zanimanja i dva standarda kvalifikacija u registar HKO-a

Potaknut brzim i kontinuiranim promjenama u razvoju tehnologije koja definira zanimanja informatičara na tržištu rada, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu je već prije nekoliko godina započeo s projektom razvoja standarda kvalifikacija i standarda zanimanja za upis u Hrvatski kvalifikacijski okvir (reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj), a ove je akademske godine uspio upisati pet novih standarda zanimanja i dva standarda kvalifikacija.

Procedura usvajanja je bila relativno duga, no FOI je krajem 2019. upisao u Registar HKO-a standarde zanimanja: arhitekt IKT sustava, programski inženjer, voditelj IKT operacija, analitičar poslovnih sustava i arhitekt poslovnog sustava te standarde kvalifikacija: prvostupnik informatike i magistar informatike, koji su usklađeni s tim zanimanjima. Te dvije kvalifikacije su ključna nosiva baza informatičke struke u Republici Hrvatskoj i po njima je FOI prepoznatljiv.

Tri ključne komponente

Više nego bilo koja druga profesija, informatička struka je trajno i intenzivno podložna promjenama te zahtijeva kontinuirano učenje i rad na vlastitom razvoju. Takva dinamika predstavlja izazov i obrazovnim institucijama jer su stalno u riziku da im obrazovna ponuda nije usklađena s potrebama tržišta rada. Obrazovni sustav stoga ne bi smio biti pretjerano agilan i povoditi se isključivo za tehnološkim trendovima, već je potrebno pronaći modalitete koji će davati temeljna znanja i vještine te osposobiti suvremenoga informatičara za samostalan, dugoročan karijerni razvoj.

Povezivanje tržišta rada i sustava obrazovanja veliki je izazov za suvremeno društvo i na razini EU to se nastoji riješiti tzv. kvalifikacijskim okvirima koji djeluju kroz dvije komponente: standarde zanimanja i standarde kvalifikacija. Standardi zanimanja govore o ključnim poslovima koji se vežu uz određeno zanimanje te što je potrebno znati da bi se u tom zanimanju uspješno djelovalo. Standardi kvalifikacija opisuju ishode učenja koje određena kvalifikacija mora imati i koji joj trasiraju put prema određenim zanimanjima. Treća komponenta, koja se usklađuje s prve dvije, su obrazovni programi koje razvijaju obrazovne institucije kako bi pružile kvalifikacije potrebne za određena zanimanja.

U Hrvatskoj je taj sustav formaliziran kroz Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i pratećim podzakonskim aktima. Svi prijedlozi prolaze proceduru nakon kojih se standardi zanimanja i kvalifikacija upisuju u registar HKO-a. To znači da kada se kaže npr. informatičar da je odmah jasno koja znanja i vještina mora imati i u kojim zanimanjima može razvijati karijeru. Pri tome je posebno važno da je takav pristup prepoznat na europskoj razini te da će standardi postepeno biti međunarodno prepoznatljivi. Biti će moguće vrlo jednostavno usporediti informatičara iz Austrije i Hrvatske što je velik doprinos razvoju tržišta rada.

FOI ide i korak dalje

U međuvremenu je FOI prihvatio novu razvojnu strategiju i iskoračio u nova područja. U tom je smislu pokrenut novi HKO projekt koji će razviti nove standarde zanimanja i kvalifikacija u području distribuiranih i interaktivnih sustava, podatkovnih tehnologija i umjetne inteligencije, digitalne transformacije te informacijske sigurnosti. Taj projekt će dugoročno trasirati informatičku struku te razvoj Fakulteta i njegovu poziciju u hrvatskom prostoru visokoga obrazovanja. Paralelno s time, FOI dovršava višegodišnji projekt razvoja novoga preddiplomskog studija. Takvi projekti traju dugo i ne mogu se pozicionirati u mandat jedne uprave. Kontinuitet razvoja predstavlja jednu od glavnih snaga FOI-ja, koji uspješno odgovara izazovima informacijskih znanosti, a koje pokazuju nevjerojatno bogatstvo raznih specijalizacija, područja primjene i utjecaja na društvo i koje će u ovom stoljeću dosegnuti neslućene razmjere.Top