Vijest
09.12.2019

Natječaj za upis II. generacije studenata na Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje - Strateško planiranje i održivi razvoj

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis II. generacije studenata na Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje, ciklus Strateško planiranje i održivi razvoj u akademskoj godini 2019./2020.Uvjeti za upis:

1. završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij s ukupno ostvarenih 300 ECTS bodova ili završen dodiplomski studij
2. prosjek ocjena 3.0 ostvaren tijekom studija (ako kandidat ima prosjek niži od 3.0, potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna profesora)
3. poznavanje jednoga stranoga jezika

Prijave se zaprimaju do 31. siječnja 2020.

Prijavi je potrebno priložiti:
- diplomu - ovjerenu kopiju
- prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju (ovjerena kopija)
- preporuke (ako je prosjek niži od 3.0)
- domovnicu i rodni list (izvornik ili ovjerena kopija)
- životopis
- odluka pravne osobe o plaćanju školarine (ako školarinu plaća pravna osoba)
- ako studij nije završen u Republici Hrvatskoj potrebno je priložiti Rješenje Povjerenstva Sveučilišta u Zagrbeu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija


VIŠE MOŽETE SAZNATI OVDJE.

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kačićeva 26
10000 Zagreb

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail adresama:
- za prijavu - referada@remove-this.arhitekt.hr
- za info o studijskom programu - ines.mravunac@arhitekt.hrTop