Vijest
17.07.2019

Natječaj za upis polaznika interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija 'Dentalno-medicinski turizam'

Objavljen je natječaj za upis polaznika interdisciplinarnog poslijediplomskoga specijalističkog studija 'Dentalno-medicinski turizam' u trajanju od jedne godine (dva semestra).

Interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij kojim se stječe 60 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica dentalno-medicinskog turizma traje jednu akademsku godinu, a planirani početak je zimski semestar akademske 2019./2020. godine.

Cijena studija iznosi 25.000,00 kuna i plaća se za I. i II. semestar po 12.500,00 kuna.

Broj polaznika je ograničen.

Uvjeti:

 • završen studij dentalne medicine/stomatologije ili neki drugi sveučilišni studij u trajanju od najmanje četiri godine (za one koji su studij završili prije primjene Bolonjske deklaracije), odnosno najmanje pet godina za sve ostale,
 • znanje rada na računalu,
 • znanje engleskog jezika.

Prijava i potrebni dokumenti:

 • prijava za upis (obrasci su dostupni na: https://www.sfzg.unizg.hr/studiji/specijalisticki_studiji)
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • domovnica,
 • diploma ili ovjerena preslika diplome o završenom studiju
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (prilažu osobe koje su studij završile izvan R. Hrvatske).
 • ovjereni prosjek ocjena diplomskog studija ili diploma supplement
 • dokaz o znanju engleskog jezika,
 • dokaz o znanju rada na računalu,
 • potvrdu ustanove ili pisanu izjavu o plaćanju troškova studiranja,
 • priznanica o uplaćenim troškovima prijave na natječaj u iznosu od 400,00 kuna na račun Fakulteta, IBAN (račun primatelja): HR 7423600001101235285, (u model za broj ne upisivati ništa, a u poziv na broj upisati: 6615104.

Prikupljanje prijava na natječaj je do 20. rujna 2019. godine, a predaju se u Tajništvu Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, 10000 Zagreb ili preporučeno poštom s naznakom "Prijava na natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Dentalno-medicinski turizam“.

Obavijesti se mogu dobiti u Službi za studije i trajno obrazovanje Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, 10000 Zagreb, telefon: +3851 4807364, fax: +3851 4807361 ili na mrežnoj stranici.

 

Top